CHANDRA A VÍTR EXPANDUJÍCI Z BLÍZKÉ ČERNÉ DÍRY


NASA Chandra X-ray Observatory zkoumala bouřlivé okolí gigantické černé díry v aktivní galaxii NGC 3783 a měřila efekty intenzivní radiace produkované hmotou před jejím ponořením do černé díry. Tato radiace zahřívá okolní plyn a vítr pohybující se rychlostí milióny kilometrů za hodinu vane pryč od drtivého sevření gravitací černé díry.

Tým výzkumníků používá High Energy Transmission Grating v kombinaci se CCD rtg kamerou na palubě observatoře Chandra ke studiu vlastností větru. "Rtg pozorování dovolí astronomům prozkoumat tento neobyčejně mohutný plynný tok, o kterém se tušilo, že existuje, ale nebyly pro jeho existenci patřičné důkazy," řekl profesor Niel Brandt, Pennsylvania State University, který je jeden z vedoucích týmu.

Mřížka vlastní rtg paprsek rozloží do duze podobného zobrazení stovek rozdílných rtg "barev" nebo energií. Počítače převedou toto rozložení do křivky, která se podobá elektrokardiogramu. Určité prvky jsou odhaleny pomocí absorpce na grafu (obr. n). Pomocí změření šíře a umístění těchto "prohloubení" výzkumníci mohou použít stejný princip používaný u radarových měření rychlosti v extrémním prostředí galaktického jádra.

"Toto je detailnější rtg spektrum pořízené u galaxie s aktivní černou dírou," řekl Dr. Shai Kaspi. "Spektrum odhalilo, že vítr obsahuje kyslík, neon, hořčík, křemík, síru, argon, a železo." Analýzou větru, kterou provedl tým profesora Hagai Netzera z Tel-Aviv University, Israel se ukazuje, že vítr skoro úplně obklopuje černou díru.

Událostní horizont centrální černé díry v NGC 3783 má průměr okolo sta průměrů Slunce, ale produkuje daleko více záření, které odpovídá miliardě Sluncí, jak plyn je nasáván do černé díry rychlostí blízkou rychlosti světla.

Část tohoto záření je absorbována plynem, který obklopuje černou díru. Elektrony v plynu jsou zvedány z nižších do vyšších energetických hladin a některé jsou odtrženy od svých atomů. Plyn je zahřát na stovky tisíc stupňů Celsia a je hnán směrem od černé díry do galaxie.


(podle relace 00-166 z 25.5.2000 připravil PH)