OBRAZ EXPLOZE HVĚZDY


Tato čtveřice snímků zachycuje pozůstatek po výbuchu supernovy tzv. objektu Cassiopeia A. Observatoř Chandra získala asi 14 hodin pozorování tohoto objektu. Čtyři obrázky naznačují daný objekt ve čtyřech rozličných oblastech.

Vrchní levý je pořízen v širokopásmové oblasti rtg záření družicí Chandra a představuje výše zmíněný objekt Cas A. Vrchní pravý snímek byl pořízen rtg paprsky skrze křemíkové ionty. Dolní levý je rtg snímek skrze vápníkové ionty. A dolní pravý snímek je rtg obraz skrze ionty železa.

Všechny obrázky jsou velké 8.5 obloukové minuty (což odpovídá velikosti 28.2 světelných let při vzdálenosti 11000 světelných let). 

Snímky ukazují rozdělení prvků vyvržených při explozi objektu Cas A. Prvky jsou částí plynu, který má teplotu okolo 50 miliónů stupňů. Barvy reprezentují intenzitu rtg záření - žlutá označuje velmi intenzivní, pak následuje co do intenzity červená, purpurová a zelená.


 

(podle informace CNN připravil PH)