CHLADNÁ GALAKTICKÁ KUPA ABELL 1795


 

Blízko vrcholu snímku je hmotná eliptická galaxie a snímek je pořízen napříč hustým horkým plynem v této husté galaxtické kupě zvané Abell 1795. Rtg snímek Chandra observatoře galaktické kupy A1795 ukazuje jasný filament o délce 200000 světelných let. Plyn v této struktuře je hustší a chladnější (30 miliónů ve srovnání s 50 milióny stupni) než okolní plyn. Filament byl nejspíše způsoben tím, že ohromná eliptická galaxie (bílá skvrna v čele filamentu) se pohybovala skrze jádro kupy. Horký plyn rozestřený všude v kupě je ovlivněn gravitačním polem gigantické galaxie v kosmickém mraku chladnějšího plynu, který se jeví jako dlouhý provaz podobného rysu jako uprostřed tohoto obrázku.

Většina pozorovaných galaxií ve vesmíru je ve skupinách v rozsahu od prosté dvojice a trojice ke komplexu kup tisíců galaxií. Vědci nalezli tyto kupy ponořeny v halech horkého plynu. Nejnovější Chandra výzkum kupy Abell 1795 byl proveden týmem vedeným profesorem Andrew Fabianem z Institute of Astronomy, Cambridge, Anglie. Bylo užito zařízení ACIS. Chandra pozorovala Abell 1795 20. prosince 1999 po dobu 19594 sekund a pak 21. března 2000 po dobu 19421 sekund.


(podle informací z Chandry připravil PH)