CHANDRA OBSERVATOŘ ODKRYLA HORKÉ HVĚZDY


 

Cambridge, Mass - Na základě pozorování rtg Chandra observatoře bylo zjištěno, že u skoro všech mladých hvězd je teplota vyšší než se předpokládalo. Trapez v souhvězdí Orionu byl sledován 31. října 1999 v 05:47:21 UT (vlevo). Barvy na snímku představují energetickou bilanci, kde modrá a bílá indikuje vysokou energii s extrémní teplotou. Velikost rtg zdroje na snímku také vyjadřuje jeho jasnost, t.j. jasnější zdroj se zdá jako větší. Je to artefakt způsobený optikou dalekohledu. Promítaný průměr zorného pole je asi 80 světelných dnů.

Snímek objektu Trapez pořízený 24. listopadu 1999 v 05:37:54 UT (vpravo). Barvy opět představují energetickou bilanci, kde modrá a bílá označuje oblast s vysokou energií a extrémní teplotou. Velikost rtg zdroje vyjadřuje jeho jasnost, t.j. jasnější objekt zaujímá větší oblast. Artefakt je způsoben optikou dalekohledu.  Hvězdokupa Trapez v Orionu je pouze několik tisíc let stará a tedy skýtá pohled do nitra hvězdné kolébky. Její rtg záření detekované observatoří Chandra zahrnuje několik vně osvětlených protoplanetárních disků a několik velmi hmotných hvězd, které spalovaly svoje palivo mnohem rychleji a tedy jsou více vyvinuté než okolní hvězdy.

Jedno z hlavních zjištění observatoře Chandra je identifikace protoplanetárních disků jako zdrojů rtg záření v blízkém sousedství velmi hmotných hvězd v Trapezu. Předchozí pozorování neměla takovou kvalitu, aby oddělila přispění záření různých objektů. "Vidíme vysokou teplotu hvězd, ale co nás nepochybně překvapuje, že téměř všechny hvězdy vidíme vystupovat v poměrně extrémních teplotách v rtg oboru, nezávisle na jejich typu," řekl Norbert S. Schulz, odborník projektu Chandra, který vede projekt Orion. "V krajnosti některé teploty jsou okolo 60 miliónů stupňů." "Nejteplejší hmotná hvězda doposud známá má teplotu kolem 25 miliónů stupňů."

Velká mlhovina v Orionu je přístavem Orion Nebula Cluster (ONC), což je volná asociace kolem 2000 většinou velmi mladých hvězd, které se nacházejí v oblasti s poloměrem menším než 10 světelných let. Trapez v Orionu je mladší podskupina hvězd v oblasti o poloměru okolo 1.5 světelného roku. Průměrný věk je kolem 300000 let.

Konstantní jas Trapezu a okolních hvězd v srdci mlhoviny M 42 v Orionu je vidět prostým okem za jasné noci bez Měsíce. V rtg jsou tyto mladé hvězdy stéle aktivní a proměnlivé od několika hodin až do několika týdnů. "Nikdy před observatoří Chandra jsme neviděli snímky hvězdné aktivity s takovým leskem," řekl Joel Kastner, profesor na Chester F. Carlson Center for Imaging Science at the Rochester Institute of Technology. "Vyplatila se kombinace velkého rozlišení s velkou kvalitou spektra, kterou dává Chandra."

Pozorování bylo prováděno za použití High Energy Transmission Grating Spectrometer (HETGS) a rtg spektra byla zaznamenána zařízením Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS). ACIS detektor je důmyslná verze CCD detektorů obvykle užívaných ve video kamerách nebo digitálních kamerách. Hvězdy v Orionu jsou tak jasné v rtg oboru, že lehce saturují CCD detektor. Proto zde tým užívá mřížku, jako ochranný filtr.


(podle informací o observatoři Chandra z 9.11.2000 připravil PH)