CHANDRA NALEZLA "CHLADNOU" ČERNOU DÍRU V SRDCI GALAXIE V ANDROMEDĚ

Steve Roy, Marschall Space Flight Center, Huntsville, AL, Dr. Wallace Tucker

Chandra X-ray Observatory Center Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA První pohled na galaxii v Andromedě (M31) rtg observatoří Chandra zjistil, že plyn "nalévající se" do superhmotné černé díry v srdci této galaxie je "chladný" s teplotou kolem milionu stupňů. Tento neočekávaný výsledek přidává další způsob k vysvětlení neznámého chování objektu v předchozích pozorování centra M 31. Tým vědců z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, Ma., podalo zprávu o svém pozorování na 195 setkání Americké astronomické společnosti v Atlantě. Tým vede Dr. Frank Primini, William Stephen Murray a Michael Garcia a dále v týmu pracují Dr. Frank Primini, William Forman, Christine Jones a Ralph Kraft.

Observatoř Chandra získala první rtg snímek galaxie v Andromedě za pomoci Advanced CCD Imaging Spectrometer 13. října 1999. Bylo zde vidět více než 100 jednotlivých rtg zdrojů. Jeden z těchto zdrojů byl předběžně ztotožněn s polohou centrální superhmotné černé díry, která má hmotnost 30 milionů Sluncí. Z mnoha rtg emitujících hvězd v centru M 31 byla nepatrná šance, že jeden z těchto energetických zdrojů je právě shodný s černou dírou. Nízká teplota podezřelého centrálního zdroje ve srovnání s jinými zdroji dal týmu potřebnou stopu.

"Když naleznete podezřelý centrální objekt abnormálně chladný tak se toto zjištění nedá ignorovat," řekl Garcia. Zatímco plyn padající do centrální černé díry je chladný, je pouze chladný při srovnání vzhledem k 100 dalším rtg zdrojům v galaxii v Andromedě. Jelikož byl detekován v rtg dalekohledu musí mít plyn teplotu více než milion stupňů. Typická rtg hvězda v galaxii v Andromedě má teplotu několik desítek milionů stupňů. V kontrastu s tím je teplota rtg zdroje v superhmotné černé díře několik milionů stupňů. Galaxie v Andromedě je naší nejbližší sousední spirální galaxíí, která se nachází ve vzdálenosti dva miliony světelných let. Je svou velikostí a tvarem podobná naší Mléčné dráze. Centrální černá díra je poněkud odlišná ve srovnání s centrálními černými děrami v podobných galaxiích. Základem je to, že její rtg jasnost je mnohem slabší oproti radiovému oboru než by se dalo očekávat.

Takové chování, které je spojeno s Chandra objevem nízkoteplotního plynu nekoresponduje se standardním modelem supermasivní černé díry v galaxiích podobných Mléčné dráze a Andromedě. "Chandra pozorování nám říká, že je zcela odlišný emitující tok záření kolem černé díry v Andromedě," řekl Dr. Eliot Quataert z Institute for Advanced Study, Princeton, N.J. "Bude to pravděpodobně vyžadovat rozdílné třídy modelů než se obvykle uvažují."

Jedna z možností je, že plyn je podroben velkému stupni srážkového pohybu, který pomalu dolů v určitém poměru sune plyn ve "vodopádech" do černé díry.

Předchozí nejlepší rtg obrázky nebyly tak ostré, aby bylo jasně možno rozeznat jednotlivé rtg zdroje spojené s černou dírou v centru galaxie v Andromedě a nemohly tedy ani dát informaci o teplotě zdroje.

"Předchozí rtg snímky byly pořízeny pomocí černobílé kamery, zatímco obrázky z Chandry jsou pořízeny barevnou kamerou," řekl Murray. Další poutavý rys tohoto pozorování je ten fakt, že difúzní záření se táhne tisíce světelných roků kolem centrální oblasti. Toto není známo vzhledem k mnoha individuálním zdrojům, nebo vzhledem k horkému větru rozšiřujícímu se ven z centra.

"Dává nám to pohled na naši analogickou nejbližší Mléčnou dráhu," dodal Murray. "Lze očekávat, že naše budoucí obrázky budou směřovat k dalším vzrušujícím objevům v galaxii v Andromedě.

(podle informace CNN z 14.1.2000 připravil PH)