CHANDRA MAPUJE KOSMICKÉ TLAKOVÉ FRONTY

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville

Dr. Wallace Tucker, Chandra X-ray Observatory Center Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge
Obrovský kosmický "bouřlivý systém" vytvořený srážkou dvou obřích kup galaxií vyobrazila NASA Chandra X-ray observatoř. Poprvé byl detailně vykreslen tlak čela systému a byla ukázána poměrně chladná (o teplotě 50 milion stupňů) centrální oblast vložena do velkého podlouhlého mraku (o teplotě 70 miliónů stupňů) plynu, všechno to víří v slabé "atmosféře" plynu o teplotě 100 miliónů stupňů.

"Můžeme to přirovnat k mezigalaktické studené frontě," řekl Maxim Markevitch z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.  Plynné mraky jsou v jádru galaktické kupy známé jako Abell 2142. Kupa má průměr šest miliónů světelných let a obsahuje stovky galaxií a dost plynu k výrobě tisíců dalších. Jeto jeden z nejhmotnějších objektů ve vesmíru.
Galaktické kupy rostou do ohromných rozměrů, jak menší kupy jsou postupně přitahovány a ovlivňovány vlivem gravitace.
Tyto kupy kolidují a splývají během miliardy let a uvolňují obrovské množství energie, která zahřívá plyn v kupě až na 100 miliónů stupňů.

Chandra opatřila první podrobný pohled na pozdní stav tohoto splynutí. Podlouhlý tvar jasného oblaku nás usvědčuje v tom, že dva mraky postupně "srostly" v jeden a detaily zůstaly nejasné. Chandra může změřit rozdíly teplot, hustoty a tlaky s velkou přesností. Na základě těchto údajů můžeme začít lépe chápat fyziku těchto splynutí, které se dějí v různých oblastech vesmíru. Tlak a hustota ukazují ostrou hranici, která může existovat v daném prostředí po splynutí. Zdá se i pravděpodobné, že tyto velké kupy se srazily dvakrát nebo třikrát na škále miliard let.

Pozorování bylo vytvořeno 20. srpna 1999 za pomoci Advanced CCD Imaging Spestrometer (ACIS).

(podle CXC00-08 z 1.3.2000 připravil PH)