GRAVITAČNÍ ČOČKA POMOHLA OBSERVATOŘI CHANDRA NALÉZT VZÁCNÝ TYP ČERNÉ DÍRY

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville
 Dr. Wallace Tucker, Chandra X-ray Observatory Center Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge

Tým astronomů z Anglie a Francie oznámil, že mají důkaz pro existenci vzácného typu černé díry nazývaný Typ 2 quasar. Pomocí NASA Chandra X-ray Observatory objevili mohutný zdroj rtg záření, který se zdá být obří černou dírou, která je schována optickým přístrojům závojem temného materiálu.

Nejnovější objev přichází z týmu, který vede britský astronom Andrew Fabian z Institute of Astronomy in Cambridge and Ian Smail of the University of Durham. Pro svá pozorování tým používal rtg observatoř Chandra, HST a James Clerk Maxwell submilimetrový teleskop na Mauna Kea na Havaji. Jejích pátrání bylo soustředěno do blízkosti dvou galaktických kup, astronomové využili účinek gravitační čočky, který může zjasnit vzdálené zdroje.

Byly odhaleny čtyři nové rtg zdroje a sedm submilimetrových zdrojů. Jasný rtg zdroj byl koncentrován v centru vzdálené galaxie. Bodový zdroj měl spíše deficit rtg energie, což se shoduje s absorpcí v tlustém mraku plynu.
Kombinace mohutné rtg emise, absorpce nízkoenergetického rtg záření a relativně normální optický vzhled galaxie vedl vědce k závěru, že zdroj je silným kandidátem na skutečný Typ 2 quasar.

Typ 2 quasary byly předpovězeny existencí populárního modelu pro quasar. Jejich objev by posílil tzv. jednotný model pro quasary a pomohlo by to k vyjasnění povahy pronikavého pozadí zářícího v rtg oboru a submilimetrovou energii. Důkaz pro
Typ 2 quasarů byl oznámen i jinými odborníky, ale získaná data nebyla jednoznačná. Nyní se oblak nejistoty zvedá, jak byla použita data z observatoře Chandra.

Podle jednotného modelu quasarů tlustá obálka plynu a prachu obklopuje centrální černou díru. Zdroj vypadá jinak, závisí na tom zda je pozorován skrze obálku, skrze díru nebo v středovém úhlu. Typ 2 quasaru reprezentuje extrémní případy, optické záření z quasaru je absorbováno, zatímco vysokoenergetické rtg záření pronikne závojem. Energie absorbovaná plynem a prachem je znovu vyzařována v infračerveném oboru a na submilimetrových vlnách.

Šest objevených submilimetrových zdrojů nebylo detekováno v rtg oboru. Je možné, že centrální černá díra je zahalena do neobvykle tlustého oblaku prachu a plynu, nebo je zde přítomen dodatečný zdroj submilimetrového záření, vytvořený snad během výbuchu hvězdné formace.

Výsledky budou publikovány v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Chandra provedla pozorování 5. listopadu 1999 za použití Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS).

(podle CXCPR 00-09 z 20.3.2000 připravil PH)