CHANDRA POZORUJE OBLAK U ČERNÉ DÍRY VE VZDÁLENÉ GALAXII

Deborah Halber, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL

Dr. Wallace Tucker Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA


Na tomto snímku NASA Chandra X-ray Observatory zachytila velký plynný mrak, který září v rtg oboru v blízkosti gigantické černé díry, která se skrývá v centru oblaku. Toto pozorování je zvláště zajímavé tím, že ukazuje rozkladné efekty, které se mohou kolem černé díry projevovat na vzdálenostech tisíců světelných let.

Výsledky prezentoval Drs. Patrick M. Ogle, Herman L. Marschall, Julia C. Leeová a Claude Canizares z Massachusetts Institute of Technology na 196. národním setkání Americké astronomické společnosti. Pozorování také demonstrují, že v rtg záření se dá prozkoumávat okolí kolem černé díry.

Galaxie NGC 4151 se nachází ve vzdálenosti 50 miliónů světelných let na jih od Velkého vozu. Jedná se o nápadný vzorek třídy galaxií, kde probíhá velmi aktivní činnost v jádru. Tato činnost je nyní známa díky přítomnosti gigantické černé díry v jádru, která má přibližně hmotnost 10 miliónkrát větší než naše Slunce. Jak hmota rychle krouží směrem k černé díře, vytváří se velké množství rtg záření. Dřívější pozorování ukázala, že rtg paprsky také přichází z ohromného oblaku o průměru kolem 3000 světelných let, který se nachází kolem černé díry.

Snímek Chandry dovolil astronomům si vytvořit rtg obraz, který zachycuje bezpříkladné podrobnosti hmotného mraku v centru NGC 4151. Jasné oblasti v mraku korespondují s předešlými pozorováními ve vizuálním oboru pomocí HST.         Tvar mraku upevňuje představu, že rtg záření z černé díry je kolimováno do úzkého svazku a osvětluje pouze určité kvadranty galaxie.

"Černá díra osvětluje rtg zářením mraky na noční obloze NGC 4151" řekl Ogle.  Za použití High Energy Transmission Grating (HETG) byli astronomové schopni rozlišit rtg spektrum mlhoviny kolem černé díry a zjistit prvkové složení. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že v mraku se nachází dusík, kyslík, neon, hořčík, hliník, křemík a železo. Nicméně atomy těchto prvků jsou vesměs zbaveny elektronů energetickým rtg zářením, přicházejícím ze středu NGC 4151.

Toto vlastně může sloužit jako přímý důkaz k tvrzení, že uvnitř mraku je gigantická černá díra. "Mrak je důkladně zahříván energií z černé díry," dodává Ogle. Data Chandra získala za použití HETG a Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS) 5-6 března 2000.


(podle CXC PR 00-14 z 5.7.2000 připravil PH)