NÁPADNÝ RTG PROUD

Dolores Beasley, Headquarters, Washington, DC, Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL

Leon J. Tune, University of Maryland, College Park, MD

Dr. Wallace Tucker, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA

 


NASA Chandra X-ray Observatory odhalila nápadnou zářící špici rtg záření vycházející se v sousedství gigantické černé díry v centru radiové galaxie Pictor A. Špice nebo jet je vytvořen zásluhou částeček, které vytvářejí "čmouhu" napříč stovkami tisíc světelných let v mezigalaktickém prostoru směrem k zářivé rtg horké skvrně, která je konečným cílem.

Horká skvrna má alespoň průměr 800 tisíc světelných let (8 krát průměr naší Mléčné dráhy) od místa kde začíná jet. Jet je poháněn gigantickou černou dírou nacházející se v oblasti ne větší než je sluneční soustava. "Oba fenomény, jasnost a spektrum rtg záření jsou odlišné od teoretické předpovědi," řekl profesor Andrew Wilson na 196. setkání Americké astronomické společnosti v Rochesteru. "Chandra pozorování nám napovídají, že se zde produkuje mnohem více energetických částic než se očekávalo," dodává Wilson.

Jeden z možných výkladů rtg záření je ten, že podél rtg jetu se šíří rázové vlny, které urychlí elektrony a možná i protony k rychlosti blízké rychlosti světla. Tyto procesy elektronům zvednou energii 100 miliónkrát než je jejich vlastní hmotnostní energie. Tyto elektrony rychle ztrácí svoji energii a produkují rtg záření a právě tento snímek může dát přímý důkaz tohoto postupu mimo galaxii.

Horká skvrna byla viděna pomocí optických i radiových teleskopů. Radioteleskopy také pozorovaly slabý jet. Jety jsou produkovány při extrémních elektromagnetických procesech ve vířícím plynu směrem k černé díře. Ačkoli většina materiálu skončí v černé díře, může být část hmoty ejektována extrémně vysokou rychlostí. Magnetické pole pak může tyto jety natáhnout do velkých vzdáleností.

Chandra získala snímek objektu Pictor A 18. ledna 2000 za použití 8 hodinové činnosti Advanced CCD Imaging Spectrometru (ACIS).


(podle CXC PR 00-15 z 6.7.2000 připravil PH)