CHANDRA ZACHYTILA ZÁŘENÍ HNĚDÉHO TRPASLÍKA

Dolores Beasley, Headquarters, Washington, DC

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL

Dr. Wallace Tucker, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA


 


Chandra pravděpodobně poprvé detekovala záření hnědého trpaslíka. Jasné rtg záření je důsledkem výbušné aktivity a zdroj se nachází v magnetickém poli velmi hmotné hvězdy.

Chandra nedetekovala vůbec z LP 944-20 rtg záření prvních devět hodin z dvanácti hodin pozorování, pak ovšem došlo ke změně a byl pozorován zdroj po další dvě hodiny. "Byli jsme šokováni," řekl Dr. Robert Rutledge z California Institute of Technology v Pasadeně, hlavní autor objevné práce, která se objevila 20. července v novém vydání časopisu Astrophysical journal Letters.

"Neočekávali jsme, že uvidíme tak nápadně zářící objekt, který je tak málo hmotný. To je opravdu překvapivé."  Energie emitovaná rtg zářením hnědého trpaslíka byla srovnatelná s malým slunečním vzplanutím a byla miliardkrát větší než pozorované rtg záření z Jupiteru. Nápadná energie pochází ze stočeného magnetického pole. "Je to silný důkaz toho, že hnědí trpaslíci a třeba i mladé gigantické planety mají magnetické pole           a že velké množství energie může být uvolněno zářením," řekl Dr. Eduardo Martin, člen týmu, který pozoroval daný objekt.

Profesor Gibor Basri z University of California, Berkeley, vedoucí odborník při tomto pozorování uvažoval o tom, že záření může mít původ v rozbouřeném zmagnetizovaném horkém materiálu pod povrchem hnědého trpaslíka. Podpovrchové záření může vytápět atmosféru, což dovolí vznik rtg záření jako rána blesku.

Objekt LP 944-20 je asi 500 miliónů let starý a jeho hmotnost je asi 60 hmotností Jupiteru nebo 6 procent hmotnosti Slunce. Průměr je asi desetina průměru Slunce a doba rotace je menší než 5 hodin. Hnědý trpaslík je lokalizován v souhvězdí Fornax na jižní obloze. Teplota povrchu hnědého trpaslíka se pohybuje pod teplotou 2500 stupňů Celsia. Pravděpodobně je toto pozorování potvrzením toho, že v atmosféře hvězd s nízkou hmotností se může vyskytovat horký plyn.

Hnědí trpaslíci mají malou hmotnost k tomu, aby v jejich nitru mohly probíhat významné nukleární reakce. Jejich primárním zdrojem energie je gravitační energie, jako energie pomalé kontrakce. Hnědí trpaslíci jsou velmi slabí, protože vydávají méně než 10 procent záření Slunce, ovšem těší se velkého zájmu astronomů protože pochopení těchto objektů je klíčem k pochopení třídy objektů, které jsou něco mezi "normálními" hvězdami a obřími planetami. 12 hodinové pozorování LP 944-20 bylo provedeno 15. prosince 1999 za použití zařízení, které má označení ACIS (Advanced CCD Imaging Spectrometer).

 (podle CXC PR:00-19 z 11.7.2000 připravil PH)