ZÁHADA KOMETÁRNÍHO RTG ZÁŘENÍ ROZŘEŠENA

 

Steve Roy, Marschall Space Flight Center, Huntsville, AL

Dr. Wallace Tucker, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA

 


14. června 2000 NASA Chandra X-ray Observatory sledovala kometu C/1999 S4 (LINEAR) a detekovala rtg záření kyslíkových a dusíkových iontů (obr. 9. v EAI 434). Detaily rtg emise, jak byly zaznamenány Chandra Advanced CCD Imaging Spectrometer, ukazují, že rtg záření je produkováno při srážce iontů letících od Slunce s plynem komety.

" Toto pozorování rozřeší jednu záhadu a ukáže, jak kometa produkuje rtg záření," řekl dr. Carey Lisse z Space Telescope Science Institute (STScI), vedoucí týmu vědců z STScI, NASA Goddard Space Flight Center, Max Planck Institute v Německu, Johns Hopkins University, University of California, Berkeley a Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

"S observatoří jako je Chandra můžeme dnes studovat chemické složení slunečního větru, pozorovat rtg záření z atmosfér komet, právě tak jako planet takových jako je Venuše. Dokonce můžeme pozorovat i jiný sousední planetární systém."

Komety, které se podobají "špinavé sněhové kouli" o průměru několika kilometrů byly na základě této představy příliš chladné pro tak energetickou emisi, takže detekce rtg záření družicí ROSAT od komety Hyakutake v roce 1996 bylo velkým překvapením. Bylo několik vysvětlení, ale zdroj kometární rtg emise zůstal hádankou až do pozorování komety C/1999 S4 (LINEAR) družicí Chandra. Chandra obrazový spektrometr odhalil silný rtg signál kyslíkových a dusíkových iontů, které produkují rtg záření zásluhou směny elektronů při srážkách mezi dusíkovými a kyslíkovými ionty slunečního větru a elektricky neutrálními prvky (především vodíkem) v kometární atmosféře.

Chandra pozorování byla pořízena s Advanced CCD Imaging Spectrometrem (ACIS) 14. července 2000 s úhrnnou expozicí 2 hodiny. Kometa bude pozorována družicí Chandra během období 29. července až 13. srpna. Kometa C/1999 S4 (LINEAR) byla objevena v září 1999 v rámci projektu Lincoln Near Earth Asteroid Research (LINEAR), který vede Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory za účelem pátrání po objektech blížících se k Zemi.


(podle CXC PR 00-20 z 27.7.2000 připravil PH)