CHANDRA NALEZLA DŮKAZ,ŽE HMOTNÝCH HVĚZD JE VÍCE NEŽ SE UVAŽOVALO

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL

Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, Cambridge, MA

 


NASA Chandra rtg observatoř nalezla důkaz, že hmotné hvězdy jsou častějším jevem, než hvězdy podobné Slunci, jak se předpokládalo. Astronomové určili, že magnetická struktura podobná jako u Slunce může existovat na povrchu tzv. hvězd typu O, nejzářivějších hvězd ve vesmíru.

"Tento výsledek je docela překvapující," řekl Wayne Waldron z Emergent Information Technologies, spoluautor článku v Astrophysical Journal Letters.

"Je to odlišné od předchozího předpokladu." Při použití Chandra High-Energy Transmission Grating Spectrometer (HETGS) společně s CCD rtg kamerou astronomové pozorovali hvězdu Zeta Orionis (jednu hvězdu ze tří hvězd pásu Orionu) a nalezli silné čáry iontů železa, kyslíku a dalších prvků. Rtg spektrum s vysokým rozlišením ukázalo astronomům tu skutečnost, že plyn emitující rtg záření má 1000 krát větší hustotu než se předpokládalo v předchozích modelech atmosférické hustoty nad povrchem hvězdy.

Po mnoho let sluneční astronomové odvozovali hustotu rtg produkované plazmy na podobnou Slunci, které vysílá emisní čáry iontů hélia. Chandra dovoluje tento přístup použít pro jiné hvězdy, kde je detekováno rtg záření z křemíkových iontů. Tento iont je zejména užitečný při diagnostice hustoty plasmatu v extrémním ultrafialovém záření kolem O hvězd.

Objev rtg emise u hvězd typu O před několika léty dal astronomům předpoklad, že rtg záření se vytváří v horké koróně v blízkosti hvězdy, podobně jako u našeho Slunce. Tyto modely byly opuštěny a nahrazeny jiným modelem, který předpokládá, že rtg radiace je způsobena vytvořením energetických otřesů vlivem hvězdného větru (stálé proudy hmoty ejektované u mnoha hvězd, včetně Slunce).

Hvězdy typu O jsou často nalezeny ve skupinách podobných hvězd, které se nazývají "OB asociace," hmotné objekty, které mají typicky hmotnost větší než 10 a více Sluncí. Tyto hvězdy jsou známy poměrně krátkým životem, neboť se u nich spaluje jaderné palivo mnohem rychleji než u menších hvězd.

Hvězda Waldron, Cassinelli pozorovaná observatoří Chandra, Zeta Orionis je klasifikována jako O "veleobr", který je 30 krát větší, 30 krát hmotnější a vyzařuje tisíckrát více energie než Slunce. Binární systém Zeta Orionis může být viděn prostým okem z obou polokoulí. Zeta Orionis je první hvězdou v pásu proslulého souhvězdí Orion.


(podle CXC PR 00-23 z 18.10.2000 připravil PH)