CHANDRA POMOHLA DÁT DOHROMADY GAMA VZPLANUTÍ

Dolores Beasley, Headquarters, Washington, DC

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL

Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA

 


NASA Chandra rtg observatoř detekovala nikdy před tím neviděný dosvit gama vzplanutí. Tento objev posílí názor týkající se "hypernova" modelu, kde hmotné kolabující hvězdy generují tato záhadná vzplanutí vysoké energie, což by znamenalo, že se jedná o nejmocnější výbuchy ve vesmíru.

Mezinárodní tým vědců, kteří využívají pozorování observatoře Chandra pozorovali emisní čáry železa ve vyvrženém materiálu kolem gama vzplanutí (GRB) známém jako GRB 991216.

Toto jsou poprvé zachycené emisní čáry spojené s objektem typu GRB, které byly jasně detekovány a změřeny v rtg oboru. Astronomové již delší dobu vedou diskusi o tom, co objekty typu GRB vyvolává. Jedna z teorií přichází s myšlenkou, že objekty GRB jsou vlastně výsledkem procesu, při kterém dva "kompaktní objekty", například neutronová hvězda a černá díra, se srazí a splynou. Jiná teorie hloubá o objektu "hypernova", což je obrovská hvězda, která se zhroutí pod svou vlastní váhou a způsobí tak neobyčejně mohutné energetické vzplanutí.

"Objev čar železa v rtg spektru je důležitým klíčem k našemu porozumění objektů GRB," řekl Luigi Piro, hlavní autor článku v časopisu Science z 3. listopadu. "Studiem bezprostřední oblasti kolem GRB se dozvíme velmi mnoho informací o původu GRB."

Posunutí vlnových délek detekovaných emisních čar železa vůči laboratornímu spektru nám dává informaci o vzdálenosti objektu GRB. Chandra tým určil, že rtg záření objektu GRB991216 přišlo k Zemi ze vzdálenosti 8 miliard světelných let, což nezávisle odpovídá odhadu této vzdálenosti z absorpce optického záření z hostitelské galaxie.

Ze vzdálenosti a intenzity detekovaných rtg emisních čar badatelé usoudili vlastnosti ejektovaného materiálu a vztahu k GRB. Tým zjistil přibližnou hmotnost GRB v přibližných ekvivalentech na jednu až deset hmot Slunce.

Při analýze šířky spektrálních čar bylo zjištěno, že materiál kolem GRB991216 se pohybuje velmi rychle (asi 10 procent rychlosti světla).  GRB991216 byl poprvé detekován zařízením Burst and Transient Source Experiment (BATSE) na palubě Compton Gamma-ray Observatory 16.prosince 1999 a byl jedním z jasných objektů GRB najezených tímto přístrojem.

Více informací o pozici GRB bylo získáno Rossi X-ray Transient Explorerem. Chandra pozorovala tento objekt zařízením ACIS (Advanced CCD Imaging Spectrometer 18. prosince 1999 po dobu 3.4 hodiny.

 


(podle CXC PR 00-24 z 3.11.2000 připravil PH)