CHANDRA POZORUJE KVASAR


Za pomocí kosmické rtg observatoře Chandra astronomové získali neuvěřitelné informace a detaily o mohutném jetu u kasaru 3C273. Tento výzkum doplňuje informace získané ve vizuálním a radiovém oboru a odhaluje velmi vysokou rychlost jetů, jejichž pohonným motorem je superhmotná černá díra, která se skrývá v centru kvasaru. Poprvé byl získán detailní rtg snímek, který umožnil pohled do oblasti mezi mezi jádrem 3C273 a začátkem jetu.

Namísto jasné rtg emise zde Chanra detekovala slabý, ale jednoznačný tok energie. Intenzivní jet z kvasaru, o rychlostech blízkých rychlosti světla dlouho uváděl vědce ve zmatek. Namísto toho vidíme jemný proud materiálu, který je poháněn jádrem kvasaru, neviditelný v optické a radiové oblasti. Tento nedávno objevený souvislý rtg tok v 3C273 z jádra k jetu může odhalit nové informace o fyzikálních procesech, které dávají energii těmto jetům.

Vědci by chtěli vědět proč je hmota mohutně ejektována z jádra kvasaru, aby se pak náhle zpomalila. Jestliže jet mění rychlost, pak to může být výsledkem rázových vln v plynu. Tyto gigantické mraky vysoce energetických elektronů nyní vidí v rtg oboru Chandra a mohou být výsledkem nějakých vysoce energetických kosmických procesů.

Energie emitovaná z jetu v 3C273 pravděpodobně přichází z plynu, který padá do superhmotné černé díry v centru kvasaru, ale je přesměrována elektromagnetickým polem a kolimována do jetu. Zatímco černá díra není přímo vidět, astronomové ji mohou vytušit z uvedených projevů při studiu jetů.

Utváření jetu z hmoty, která padá na černou díru je proces, který není ještě zcela teoreticky vyřešen. Kvasar 3C273 není žádnou astronomickou novinkou. Byl objeven v roce 1960 a je jeden z prvních objektů, který byl označen jako kvasi-stelární na základě optických a radiových projevů. Teprve však po rtg sledování je možné se o tomto objektu dovědět více informací.


(podle CXC PR00-25 z 6.11.2000 připravil PH)