RTG INFORMACE O PROTOHVĚZDÁCH

Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA, Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Hustville, AL, Barbara Kennedy, Penn State PIO, University Park, PA

 


Hvězdy, stejně jako děti dělají povyk v jejich prvních dnech po narození. Astronomové používající rtg observatoř Chandra odhalili, že protohvězdy ve stavu "novorozeněte" jsou nápadné v rtg záření z plasmy desetkrát teplejší a 100 až 100000 krát jasnější než záření našeho Slunce. Toto se odehrává všechno dávno před jejich nukleárním spalováním vodíku, což je cíl hvězdné dospělosti.

Tsuboi a její spolupracovníci se dívali na dva nejmladší typy protohvězd: Typ 0 protohvězd o stáří asi 10000 let a typ I protohvězd o stáří asi 100000 let. V lidských termínech tyto hvězdy jsou snad staré jednu hodinu a zhruba 10 hodin.

Přechod z jedné třídy do druhé je patrný na změnách v protohvězdném infračerveném spektru, jak se plynná a prachová obálka zmenší. Obálka byla dobře studována astronomy pracujícími v infračervené a radiové oblasti.

Protohvězdy sami o sobě a jejich extrémní aktivita nicméně zůstává skryta v husté obálce. Dřívější rtg dalekohledy Japan-U.S. Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics a German-UK-US Roentgen Satellite objevily ojediněle rtg záření z několika protohvězd typu I. Tyto satelity neměly dostatečné prostorové rozlišení a citlivost k rozlišení velkého procenta protohvězd hluboce uvnitř jádra oblaku.

Za pomoci Chandra observatoře astronomové z Penn State a Kyoto University v Japonsku detekovali rtg záření z 17 protohvězd typu I a z oblasti 22 známých infračervených zdrojů typu I. Tyto protohvězdy jsou lokalizovány v molekulárním mračnu r Ophiuchi, které se nachází 500 světelných let od Země v souhvězdí Ophiuchi. Astronomové zde pozorovali téměř deset rtg vzplanutí za dobu asi 27 hodin.

 

Na obrázku vidíme oblast molekulárního mračna Oph na X-ray snímku o rozloze 1 čtvereční světelný rok. Dále jsou zobrazeny světelné křivky jednotlivých zdrojů.


(podle CXCPR00-27 z 8.11.2000 připravil PH)