OBSERVATOŘ CHANDRA ROZLIŠILA SIRIUS A a B


Toto je rtg snímek systému Sirius, který je umístěn ve vzdálenosti 8.6 světelného roku od Země. Obrázek ukazuje dva zdroje, jasný zdroj je Sirius B, bílý trpaslík, který má povrchovou teplotu kolem 25000 stupňů Celsia, který produkuje velké množství energie v nižším energetickén spektru rtg. Slabší zdroj je Sirius A, který je normální hvězda asi dvakrát tak hmotná jako Slunce, která vyzařuje v ultrafialovém oboru a toto záření se dostalo skrze netěsný filtr na detektor.

Na rozdíl od rtg snímku je Sirius A jasnou hvězdou na severní hvězdné obloze, která je vidět v dalekohledu, zatímco Sírius B ja asi 10000 krát ztlumený. Protože tyto hvězdy jsou ve velkém nepoměru, tak Sirius B dlouho unikal odhalení až v roce 1862 se ho podařilo detekovat Alvanu Clarkovi při testování jednoho v té době nejlepšího optického přístroje na světě.

Teorii bílých trpaslíků se velmi věnoval S. Chandrasekhar, podle něhož je i název kosmické rtg laboratoře Chandra. Snímek Siria byl pořízen v říjnu 1999 během kalibračního testu observatoře Chandra.

Bílý trpaslík Sirius B, má hmotnost ekvivalentní hmotnosti Slunce, ale průměr asi 90% průměru Země. Gravitace na povrchu Siria B je asi 400000 krát vyšší než na Zemi. Snímek má velikost 77 x 62 obloukových sekund.


(podle informace z Chandra observatory připravil PH)