CHANDRA ZACHYTILA "OBLUDU" V MLÉČNÉ DRÁZE

 

Dolores Beasley, Headquarters, Washington

Steve Roy, Marschall Space Flight Center, Huntsville

Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, Camridge

 


Poprvé astronomové detekovali "trávený" materiál super hmotnou černou dírou v naší Mléčné dráze. Prudké rtg záření bylo zachyceno NASA Chandra rtg observatoří, když pozorovala v oblasti centra naší Mléčné dráhy.Tým vědců vedený Fredrickem K. Baganoffem z Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambridge detekoval náhlé rtg záření v době, kdy observatoř Chandra pozorovala zdroj radiové emise Sagittarius A, což vědci spojili s projevem černé díry v centru naší Galaxie.

"Je to velmi vzrušující pocit, neboť jsme poprvé viděli na vlastní oči pohlcení materiálu černou dírou," řekl Baganoff. "Je to materiál, který byl pohlcen z okolí černé díry za tohoto mohutného projevu."Během několika minut zdroj velmi zjasněl a dá se říci, že zhruba 45 krát oproti předchozímu normálnímu stavu. Po třech hodinách rtg záření rychle pokleslo na svoji obvyklou úroveň.

"Rychlý vzrůst a následné zeslabení rtg záření při tomto vzplanutí nám dává důkaz o tom, že to souvisí s pádem hmoty do černé díry s intenzitou, která odpovídá obdobné situaci u kvasarů nebo aktivních galaktických jader," dodal Baganoff.Studiem centrální oblasti Mléčné dráhy v infračerveném a radiovém oboru bylo zjištěno, že se zde nachází velký tmavý objekt, podle všeho asi super hmotná černá díra, která má hmotnost 3 miliónů Sluncí.

Slabý zdroj Sagittarius A na všech vlnových délkách, zvláště rtg svým chováním poněkud zmátl vědce, kteří přijali výše uvedenou myšlenku související s projevem černé díry. Poslední přesná pozorování observatoře Chandra v oblasti centra galaxie rozptýlila poslední pochybnosti, že by snad v centru naší Galaxie nebyla černá díra.

"Rychlá změna intenzity rtg záření naznačuje to, že jsme pozorovali materiál, který skončil v černé díře zhruba v poměru jak je Země ke Slunci,"řekl Gordon Garmire, Pennsylvania State University Park, hlavní odborník na Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS), který prováděl tato pozorování.Tým poprvé pozoroval Sagittarius A pomocí ACIS 21. září 1999 a pak znovu 26.- 27. října 2000. Rtg zjasnění bylo zjištěno při druhém pozorování.


(podle relace 01-179 z 5.9.2001 připravil PH)