CENTAURUS A - SOUSEDNÍ GALAXIE S AKTIVNÍM JÁDREM


 

Poprvé sledovala galaxii Centaurus A observatoř Chandra v září 1999, jako demonstraci možností této nové rtg observatoře. Astronomové, kteří využívají observatoř Chandra studují tuto eliptickou galaxii (známou jako NGC 5128) z důvodů, které souvisí s nápadným jetem a jádrem emitujícím záření v rtg oboru.

Tento snímek Cen A pořízený pomocí observatoře Chandra ukazuje jasný centrální zdroj: Aktivní galaktické jádro (AGN - Active Galactic Nucleus),které je možná útočištěm superhmotné černé díry. Observatoř také objevila jet vycházející z jádra a četné bodové zdroje rtg záření, všechno je "zalito" v difúzním rtg záření, které je produkováno plynem o teplotě několik miliónů stupňů, který vyplňuje galaxii.

Tým vědců, který je veden Ralphem Kraftem z Smithsonian Astronomical Observatory, začal studovat každou z těchto složek rtg záření v Cen A. Bezpříkladná rozlišovací schopnost snímku observatoře Chandra dovoluje vědcům poprvé jasně rozlišit každý jednotlivý rtg zdroj pro detailní studium.V Cen A bylo zhruba asi 200 bodových zdrojů rtg záření identifikováno a studováno.

Vzhledem k jejich rozdělení kolem středu galaxie je možno se domnívat, že se jedná o binarní rtg zdroje, v kterých se nachází neutronová hvězda nebo černá díra s akrečním diskem který vzniká přetokem hmoty z blízké komponenty. Několik zdrojů může být supernova nebo pozůstatky po ní na více vzdáleném pozadí galaxií.

Porovnání Cen A jako rtg zdroj binární populace s populacemi v jiných galaxiích je důležité pro pochopení evoluční historie galaxií. Je zřejmé, že významná proměnnost v rtg binárních populacích je možná u podobných galaxií.

Příčina tohoto jevu však ještě není jasná, ale souvisí s rozdíly v historii hvězdného vývoje nebo v mechanismu vytvoření rtg binárních systémů. Pozorování jetu připravilo pro vědce řadu překvapení. Rtg struktura jetu má výraznější rozmanitost než struktura v radiovém oboru a rtg jet je mnohem nestejnorodý než se původně předpokládalo.

Tyto výsledky způsobily pochybnosti použití jednoduchého modelu o tom, jak energetické částice vyvržené z aktivních jader "cestují" podél jetu.Snímek Cen A byl vytvořen z pozorování observatoře Chandra, které se realizovalo 5. prosince 1999 (35900 sekund) a 17. května 2000 (36500 sekund)pomocí zařízení ACIS (Advanced CCD Imaging Spectrometer) jako součást programu HRC GTO. Dalšími členy týmu byl: Steve Murray (PI), Bill Forman a Christine Jones (Smithsonian Astrophysical Observatory), Martin Hardcastle a Diana Worrall (Bristol University UK) a Julia Kregenow  (WittenbergUniversity).


(podle informací z NASA připravil PH)