CHANDRA ZÍSKALA NEVŠEDNÍ SNÍMEK GALAKTICKÉ KUPY


Nový snímek observatoře Chandra ukazuje pozoruhodnou oblast ve střední části kompaktní galaktické kupy označené HCG 62. Taková galaktická skupina, která obsahuje méně galaxií než lépe známé galaktické kupy, je důležitou třídou objektů, protože tyto objekty mohou sloužit jako kosmický stavební blok ve velkorozměrové struktuře vesmíru. Po samoformování v raném vesmíru se takové skupiny galaxií mohou dále vyvíjet. Později se možná tyto skupiny galaxií mohou sdružovat s jinými a formovat navzájem větší galaktické kupy. Nejvíce galaxií v dnešním vesmíru jsou ještě ve skupinách nebo chudých kupách. Naše Mléčná dráha spolu s asi dvěma tucty jiných galaxií, včetně Mlhoviny v Andromedě (M31) a Velkého a Malého Magellanova oblaku, ja část galaktické skupiny známé jako Místní skupina galaxií.

Tým vědců, které vede Jan Vrtilek (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysic), pozoroval HGC 62 za pomocí observatoře Chandra po dobu 50000 sekund s přístrojem Advanced CCD Imaging Spectrometer. Oblast rtg hladin jasnosti je reprezentována na snímku rozdílnou barvou: zelená popisuje oblasti s nízkou úrovní jasnosti, zatímco nachová a načervenalá indikuje rostoucí intenzitu rtg záření. Snímek má stranu o délce 4 obloukové minuty, sever je nahoře a východ vlevo.

Chandra je znamenitý pracovní nástroj ke studiu mezigalaktického plynu, který emituje záření o teplotě milionů stupňů Celsia a proto ve viditelné oblasti se neprojevuje výraznou jasností, ale v rtg oboru září silně. Chandra pořídila snímek v rtg oboru s největším rozlišením, které umožňuje studovat strukturu celého komplexu jakým je HCG 62. Rtg obor je unikátní okno pro určení fyzikálních charakteristik takovéto galaktické skupiny. Snad nejpřekvapující rysy rtg snímku HCG 62 jsou dvě dutiny, které se objevují téměř symetricky naproti sobě (nahoře vlevo a dole vpravo) v horkém rtg emitujícím plynu. Tyto dutiny by mohly být vysvětleny přítomností materiálu absorbujícího rtg záření, ale jsou to pravděpodobně jety částic nedávno uvolněné z jádra NGC 4761, centrální eliptické galaxie HCG 62, i když žádné takové jety dnes nejsou viditelné.


(podle NASA/CfA z 6.3.2001 připravil PH)