NGC 7027: RTG POHLED NA MLADOU PLANETÁRNÍ MLHOVINU

 

Chandra snímek NGC 7027 představuje první detekci rtg záření z mladé planetární mlhoviny, která je od Země vzdálena asi 3000 světelných let."Bublina" plynu o teplotě 3000 stupňů Celsia zachycená na obrázku má průměr asi 100 krát větší než naše sluneční soustava. Snímek je jasnější vpravo nahoře - tato strana mlhoviny je nejblíže k Zemi - zde je méně temného materiálu, který překáží rtg emisi.NGC 7027 je pozůstatek po hvězdě podobné našemu Slunci, která vyhodila část svého materiálu do okolního prostoru a odhalila své horké jádro. Rtg záření je produkováno, když "rychlý" vítr z horkého jádra koliduje s "pomalým"větrem, který byl ejektován na začátku během fáze, kdy hvězda byla červeným obrem. Tato srážka způsobí zvýšení teploty na několik milionů stupňů, kdy se uvolňuje záření v rtg oboru.Data získaná z družice Chandra naznačila, že v NGC 7027 je hojnost helia,uhlíku, dusíku, hořčíku a křemíku. Toto se shoduje s teorií, které sezabývají vznikem planetárních mlhovin a težších prvků v kosmickém prostoru. Pozorování NGC 7027 bylo realizováno týmem vědců, který vedl Joel Kastner z Rochester Institute of Technology.

(podle CXC010601 připravil PH)