OBSERVATOŘ CHANDRA VIDÍ ČERNÉ DÍRY V AKTIVNÍCH GALAXIÍCH

Dolores Beasley, Headquarters, Washington, DC

Steve Roy, Marshall Space Flight Cemter, Huntsville, AL

Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MaNASA

 


Chandra rtg observatoř nalezla novou populaci tušených černých děr střední hmotnosti v několika aktivních galaxiích, kde se hvězdy formují a explodují v nezvykle rychlém tempu. Ačkoli několik málo takovýchto objektů bylo vidět dříve, toto je poprvé, kdy byly detekovány v tak velkém počtu a mohou pomoci vysvětlit vztah hvězdného formování a produkci hmotných černých děr.

Zjištění z observatoře Chandra oznámila v Americké astronomické společnosti nezávisle trojice vědeckých týmů, která zkoumá asi tucet rtg zdrojů v galaxiích.

Tyto rtg objekty se jeví jako bodové a mají více než 1000 krát vyšší intenzitu záření v rtg oboru než zdroje nalezené v Mléčné dráze a v galaxii M81, což znamená, že mnohé z těchto objektů musí mít hmotnost, která mnohokrát převyšuje obyčejné hvězdné černé díry.

"Chandra nám přináší neobyčejné podrobnosti ke studiu populace jednotlivých jasných rtg zdrojů v sousedních galaxiích," řekl Andreas Zezas, hlavní autor z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics týmu, který pozoroval"Tykadla", pár kolidujicích galaxií a M82, známou vybuchující galaxii."Dovoluje nám to lépe stavět na základě těchto objektů a lépe porozumět jejich vztahu k vybuchujícím galaxiím.“

"Kimberly Weaver z NASA Goddard Space Flight Center vede tým, který studuje vybuchující galaxii NGC 253, kde je velká koncentrace těchto zářivých rtg zdrojů blízko středu této galaxie. Čtyři zdroje, které jsou tisíckrát hmotnější než Slunce a jsou lokalizovány 3000 světelných let v galaktickém jádru."Je možné, že tyto černé díry jsou gravitačně přitahovány směrem k centru galaxie, kde by mohly splynout v jednu superhmotnou černou díru," dodal Weaver. "Je také možné, že tato vybuchující galaxie se sama přetváří do galaxii podobného kvasaru.

V NGC 253 Chandra nalezla kauzální spojení mezi explozivní aktivitou a kvasary."Scénář pro vytvoření takovýchto "středních" černých děr zahrnuje přímý kolaps hmotného mraku plynu do černé díry, nebo sloučení kupy hvězdných děr,ale žádný jednotný akceptovatelný model neexistuje.

Jinou alternativu navrhuje tým Giuseppina Fabbiano z Harvard-Smithsonian Center, který se domnívá, že rtg záření z tak jasných zdrojů jsou kužely záření směrem k nám, možná trychtýř vytvořený hroutící se hmotou. Tento obsahuje hmotnost základní černé díry, která má hmotnost pouze desetkrát větší než Slunce a je v jedné linii se známou černou dírou v naší galaxii.Tato událost by představovala přechodné období ve vývoji černých děr v těsném binárním hvězdném systému.

Andrew Ptak vede tým z Carnegie-Mellon University v Pittsburghu aPennsylvania State University, University Park, který použil Chandra data o 37 galaxiích. Ptakův tým zjistil, že asi u 25 procent galaxií, které byly vybrány existuje podezření, že obsahují centrální superhmotnou černou díru a oblasti hvězdného formování a jsou zářivým zdrojem rtg záření.

Tým plánuje získání dalších dat z přehledu observatoře Chandra, která by potvrdila výše uvedené závěry o procentuálním poměru zastoupení galaxií projevujících se jako intenzivní zdroj rtg záření.


(podle CNN 01-110 z 6.6.2001 připravil PH)