GAMA VZPLANUTÍ MOŽNÁ POCHÁZÍ Z OBLASTI KDE SE UTVÁŘEJÍ HVĚZDY

 

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville

Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge

 


Nová zjištění ze dvou satelitů rtg nás utvrzují v tom, že gama vzplanutí mohou ve vesmíru se udát i v oblastech, kde se rodí hvězdy. Dr. Luigi Piro z Consiglio Nazionale delle Ricerche v Římě prezentoval data z NASA Chandra X-ray observatory a ze satelitu BeppoSAX na konferenci v Baltimore s názvem Gamma Ray 2001, která potvrzují výše uvedené tvrzení. "Je známo, že při gama explozi se vytvoří rázová vlna ve formě ohnivé koule, která expanduje relativistickými rychlostmi," řekl Piro, který pracuje v CNR Instituto di Astrofisica Spaziale. "Náš tým nalezl důkazy,které nasvědčují tomu, že rázová vlna způsobená ohnivou koulí naráží do zdi velmi hustého plynu, který je v oblasti, kde se rodí hvězdy." Existuje několik teorií, které komentují důvody gama vzplanutí. Podle nich gama vzplanutí vzniká v souvislosti s neutronovou hvězdou nebo černou dírou, může být také způsobeno explozí hmotných hvězd zvaných hypernova.  "Protože gama vzplanutí přichází z extrémně vzdálených galaxií je obtížné vidět oblast odkud přichází," dodává Piro.

Pozorování získaná v září 2000 a 22. února 2001 satelitem Chandra a BeppoSAX nás usvědčují v tom, že ke vzplanutí došlo v oblasti, kde se teprve rodí hvězdy. Tyto nedávné výsledky podporují i další čtyři gama vzplanutí získaná satelity BeppoSAX a Chandra (GRB970508, GRB990705, GRB991216 a GRB000214).

U těchto vzplanutí Piro a kolektiv zjistili, že ke vzplanutí došlo v oblasti extrémně hustého plynu. Klíčovým prvkem úspěchu bylo dokonalé měření času a spojení pozorování dvou rtg satelitů. Poslední vzplanutí trvala řádově několik milisekund až minut, ale jejich dosvit v rtg a optickém oboru může trvat několik dní i týdnů.

HETE-2 satelit vypuštěný v říjnu 2000 a Swift, který má být vypuštěn v roce 2003 budou získávat informace a oznamovat vzplanutí s větším rozlišením.


(podle CXCPR01-15 z 4.4.2001 připravil PH)