NGC 4636: HORKÉ GALAKTICKÉ OBLOUKY

Chandra snímek eliptické galaxie NGC 4636 ukazuje nápadně symetrické ramena nebo oblouky horkého plynu o velikosti asi 25000 světelných let uvnitř obrovského mraku plynu o teplotě několika miliónů stupňů, který tvoří obálku galaxie.

Ramena jsou o 30 procent teplejší než okolní plyn.Teplota, která vyskočí společně se symetrickými rozměry ramen indikuje, že ramena jsou přední hranou galaktické rázové vlny, která se šíří ven z centra galaxie rychlostí 700 km/s. Exploze, která vyprodukovala tento efektní účinek, je ekvivalentní několika stovkám tisíc supernov.

Tento výbuch by mohl být poslední epizodou se zpětnou vazbou na bouřlivé procesy, které jsou vlastní galaxii v nestabilním stavu. Cyklus se nastartuje, když horký plynný mrak zahalující hvězdy v galaktickém chladu padá směrem k centrální hmotné černé díře.

Krmení černé díry "padajícím"plynem vyvolá explozi, která zahřeje rázovou vlnou plynnou obálku, která je chladná několik miliónů let a zahájí nový cyklus.

(Podle informaci NASA/SAO/CXC z 4.1.2002 připravil PH)