OBSERVATOŘ CHANDRA A SAGITTARIUS A*


 

Tento snímek ve falešných barvách ukazuje centrální oblast naší Mléčné dráhy,jak byla vidět observatoří Chandra. Jasný bodový zdroj ve středu snímku je zdrojem velkého rtg vzplanutí, který se může vyskytnout v sousedství superhmotné černé díry v centru naší galaxie.

Tato centrální černá díra má hmotnost asi 2.6 miliónkrát vyšší než je hmotnost našeho Slunce a je spojována s kompaktním radiovým zdrojem Sagittarius A*.Během pozorování rtg zdroje v galaktickém centru došlo k dramatickému zjasnění v několika minutách a po třech hodinách došlo k rychlému poklesu na úroveň před vzplanutím.

Rychlá variace rtg intenzity indikuje, že to bylo způsobeno materiálem, který se těsně přiblížil k černé díře asi jako Země ke Slunci. Je to jeden z důkazů, že hmota padá do černé díry a zásobí tak palivem energetickou aktivitu galaktického jádra.

 (podle informace NASA připravil PH)