CHANDRA OSVĚTLUJE PROBLÉM JETŮ U M87


 

NASA rtg observatoř Chandra dala astronomům podrobný pohled na rtg data o jetech vycházejících z jádra M87, gigantické eliptické galaxie, která je vzdálena 50 miliónů světelných let od Země v souhvězdí Panny.

Rtg snímek jetu odhaluje nepravidelnou uzlovitou strukturu podobnou té, kterou detekovaly radioteleskopy a HST teleskop. Na snímku na okraji vlevo je vidět jasné galaktické jádro, které obsahuje superhmotnou černou díru. Jet je pravděpodobně produkován silným elektromagnetickým polem vytvořeným materiálním vírem směrem k superhmotné černé díře.

Toto pole tahá plyn od černé díry podél osy jejího otáčení v úzkém jetu. Uvnitř jetu rázové vlny produkují vysoko energetické elektrony, které spirálovitě krouží kolem magnetického pole a produkují synchrotronní záření, které můžeme pozorovat v podobě uzlovité struktury v radiovém, optickém a rtg oboru.

Synchrotronní záření vznikne díky rychle se pohybující nabité částici, jako jsou elektrony,které emitují záření urychlením v magnetickém poli.Pomocí zařízení High Energy Transmission Grating (HETG) a Advanced CCDImaging Spectrometer (ACIS) na palubě observatoře Chandra měli vědci možnost získat spektrum a energetické rozložení rtg záření.

Tato pozorování podpořila model urychlování elektronů, vznik uzlové struktury a rtg emisi vzniklou synchrotronním procesem.Spektrum a intenzivní rtg záření z galaktického jádra také naznačuje, že toto záření není produkováno horkým plynem vyrobeným padajícím materiálem do černé díry. Místo toho rtg záření může být vysvětleno synchrotronním procesem, který také vysvětluje uzlovou strukturu v jetu pozorovaném observatoří Chandra.

Tým astronomů, který vede Herman Marshall z Massachusetts Institute of Technology v Cambridge, pozoroval prostřednictvím observatoře Chandra galaxii M87 po dobu 10.6 hodiny 17. až 18. července 2000. Podle Marshalla jedno z pozoruhodných zjištění se týká uzlů, které jsou v blízkosti jádra mnohem jasnější v rtg oboru než vzdálenější uzly relativně k optické a radiové oblasti. Zatím přesné vysvětlení pro toto zeslabení není známo, snad to má souvislost s pomalým jetem, který byl objeven užitím HST.


(podle NASA z 7. 10.2001 připravil PH)