DRUŽICE CHANDRA A NOVÝ POHLED NA MLHOVINU ROSETTA


Série snímků, které pořídila družice Chandra zachycuje mozaikový snímek mlhoviny Rosetta. Barevné rozlišení představuje různé úrovně rtg záření:červená zachycuje nízké energie (0.5-2 keV) a modrá ukazuje vysoké energie(2-8 keV) rtg záření.

Mozaika je vytvořena ze čtyř Chandra snímků začínající v OB asociaci - skupině horkých mladých hvězd - v centru mlhoviny Rosetta vpravo a pokračuje jihovýchodním směrem (vlevo) do molekulárního mračna (Rosette Molecular Cloud).

Červené zdroje na Chandra snímcích jsou převážně zdroje nízké rtg energie, kdežto modré zdroje jsou velmi mladé hvězdy ještě vložené v plynu a prachu, z kterého se vytvořily. Difuzní emise viditelná na pozadí nahoře vpravo je vytvořena horkým plynem vytvořeným kolizí hvězdných větrů z velmi hmotných hvězd v mlhovině.


(podle informací NASA z 7.10.2001 připravil PH)