OBLOUKOVITÁ KUPA: HVĚZDNÁ TOVÁRNA BLÍZKO GALAKTICKÁHO CENTRA

 

Složený snímek z observatoře Chandra zachycuje rtg záření přicházející z plynné "obálky" 60 mil. stupňů Celsia žhavého plynu kolem mladé hvězdokupy,známé také jako "obloukovitá" hvězdokupa.

Chandra data ukazují rozptýlenou modrou emisi ve vloženém boxu, který pokrývá HST infračervený snímek téže oblasti, v kterém jsou vidět jednotlivé hvězdy jako bodové zdroje.

Oba snímky, jak rtg, tak infračervený obrázek ukazují souvislost s nápadnou vláknitou strukturou, která se objevila v radiovém oboru zobrazené v červené barvě. Rádiová pozorování byla pořízena pomocí VLA (Very Large Array) teleskopu.

Obloukovitá kupa obsahuje asi 150 horkých mladých hvězd, které jsou koncentrovány v oblasti o poloměru okolo jednoho světelného roku. Mnoho těchto hvězd je až 20 krát hmotnějších než je naše Slunce a žije krátce a bouřlivě pouze několik milionů let.

Během této doby se doslova plyn"odpařuje" z těchto hvězd vlivem intenzivního hvězdného větru. "Obálka"horkého plynu pozorovaná družicí Chandra je myšlená oblast kde dochází ke srážkám větrů od četných hvězd. Studovaná kupa se nachází asi 25000 světelných let od Země.

(podle informace NASA z 8.7.2001 připravil PH)