3C58 MLADÝ PULZAR ODHALUJE STOPU K SUPERNOVĚ


Snímek 3C58 z observatoře Chandra zachycuje zbytky supernovy pozorované na Zemi v roce 1181 našeho letopočtu, ukazuje rychle rotující neutronovou hvězdu"zasazenou" v mračnu vysoce energetických částic. Data odhalují, že neutronová hvězda nebo pulsar rotuje asi 15 krát za sekundu a zpomaluje se s rychlostí asi 10 mikrosekund za rok.Porovnáním rychlosti, s kterou se pulsar zpomaluje a věkem pulsaru je jasné,že pulsar 3C58 je jeden z nejmladších známých pulsarů, který se otáčí nyní skoro tak rychle, jako když vznikl. To je v kontrastu s pulsarem v Krabí mlhovině, který když byl vytvořen rotoval mnohem rychleji a dnes má zhruba poloviční rychlost. Dále se dá ještě říci, že celková rtg jasnost 3C58pulzaru a okolní mlhoviny je asi tisíckrát nižší než u Krabí mlhoviny.Vědci doufají, že další studium podobností a rozdílů v chování těchto dvou pulsarů, které jsou přibližně téhož věku, osvětlí postupy, za kterých byly vytvořeny a jak čerpají energii do okolního prostoru tisíce let po explozi.


(podle NASA z 16.9.2001 připravil PH)