B1509-58 v SN G320.4-1.2 - CHANDRA ZKOUMÁ KVADRILION VOLTOVÝ PULSAR


 

Chandra snímek dává astronomům jejich první pohled na energetický mlhovinový komplex kolem mladého pulsaru PSR B1509-58. Modrá a nachová barva indikují rtg emisi vysoce energetických částic hmoty a anti hmoty, které proudí pryč z pulsaru. Pulsar sám je jasný zdroj v centru mlhoviny.Slabý, skoro 20 světelných let na délku, jet se natahuje vlevo dolů a stopy svazku částeček je vymrštěn z jižního pólu pulsaru s rychlostí vyšší než 210milionů km za hodinu. Právě nad pulsarem může být vidět malý oblouk rtg emise, která je známkou rázové vlny produkované částicemi proudícími ven z rovníku pulsaru. Zelený mrak blízko vrcholu snímku je vytvořen zásluhou plynu o teplotě mnoha miliónů stupňů. Tento plyn je pravděpodobně pozůstatkem po výbuchu supernovy,která se dá spojit s vytvořením pulsaru, může být vytvořen kolizí vysoce energetických částic produkovaných pulsarem.


(podle NASA z 16.9.2001 připravil PH)