NOVA AQUILAE - CHANDRA OBJEVILA ERUPCE A PULZACE


Observatoř Chandra pozorovala N Aql a při tomto pozorování zaznamenala čtyři vzplanutí způsobené termonukleární explozí na povrchu bílého trpaslíka v období od dubna 2000 do října 2000. V datech z října 2000 astronomové zachytili náhlé rtg vzplanutí a 40 minutové pulsace, které u tohoto fenoménu zatím nikdy nebyly zachyceny. Pulsace pravděpodobně pocházejí z kontrakce a expanze vnějších vrstev bílého trpaslíka, ale důvod 15 minutového rtg vzplanutí je zatím záhadou.Návrh vysvětlení se nabízí formou klasické novy jako binárního systému právě před explozí na povrchu bílého trpaslíka. Klasické novy vznikají v systému,kde bílý trpaslík těsně obíhá kolem normální složky. V tomto případě plyn přetéká z velké červené složky na disk a pak na bílého trpaslíka, který je skrytý uvnitř bílé oblasti. Jak plyn proudí těsně k bílému trpaslíku vede to více a více k zvyšování teploty, jak indikuje změna barvy ze žluté na bílou. Když dojde k výbuchu pohltí se plynný disk a červená komponenta.


(podle NASA z 16.9.2001 připravil PH)