ABELL 2390 & MS2137.3-2353353 ASTRONOMOVÉ BEROU JAKO MÍRU TEMNÉ HMOTY VEVESMÍRU


 

Fotomontáž zachycuje dva snímky pořízené observatoří Chandra (vlevo) a pomocí HST teleskopu (vpravo) gigantické galaktické kupy Abell 2390 aMS2137.3-2353.353. Kupy jsou lokalizovány ve vzdálenosti 2.5 a 3.1 miliard světelných let od Země. RTG emise přichází z plynu o teplotě mnoho miliónů stupňů, který vyplňuje kupy. Observatoř Chandra opatřila podrobné teplotní mapy plynu, které umožňují astronomům naprosto přesně určit hmotnosti kup.Většina materiálu se nachází ve formě temné hmoty. HST optické snímky ukazují rozložení galaxií v centrálních oblastech kup. Gravitace nejjasnějších galaxií v kupách ohýbá světlo ze vzdálených galaxií na pozadí, což vytváří velký oblouk viditelný na snímcích. HST data dávají nezávislá omezení hmotností kup, které upevňují výsledky z observatoře Chandra.


(podle NASA z 16.9.2001 připravil PH)