44i BOOTIS: CO BY SE MOHLO STÁT, KDYBY SLUNCE MĚLO DVOJČE

Tento pohled trochu umělecky se snaží postihnout těsnou dvojhvězdu 44iBootis. Tyto dvě hvězdy kolem sebe obíhají s poměrně velkou rychlostí, k jejich vzájemnému přechodu přes sebe dochází každé tři hodiny. Červená šipka ve vyobrazení označuje směr, kterým hvězdy obíhají.

Nákres vpravo ukazuje Chandra data rtg emise neonových iontů. 4 panely ukazují změnu vlnové délky neonové rtg emise s vrcholy, jak hvězdy obíhají kolem sebe.

Na základě Dooplerova efektu byli astronomové schopni přesně určit umístění rtg zdrojů záření. Zjistili k svému překvapení, že velká bílá skvrna na větší hvězdě produkuje asi polovinu rtg záření přicházející z tohoto systému. Na rozdíl od toho, rtg aktivní oblasti na našem Slunci mají sklon se nacházet kolem rovníku.

(podle informací NASA z 25.11.2001 připravil PH)