CHANDRA OBJEVILA HALO HORKÉHO PLYNU KOLEM GALAXIE NGC 4631 PODOBNÉ JAKO UMLÉČNÉ DRÁHY

Dolores Beasley, Headquarters, Washington, DC

Steve Roy, Marschall Space Flight Center, Huntsville, AL

Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA

 


NGC 4631 rtg obor/optický obor První jednoznačný důkaz gigantického hala horkého plynu kolem sousední spirální galaxie, podobného jako u naší Mléčné dráhy, podala astronomům rtg observatoř Chandra. Tento objev přispěje k lepšímu pochopení struktury a vývoje naší Mléčné dráhy.

Tým astronomů, vedený profesorem Danielem Wangem z University of Massachusetts, pozoroval spirální galaxii NGC 4631 pomocí observatoře Chandra. Tato galaxie je od Země přibližně vzdálena 25 miliónů světelných let.Zatímco předchozí rtg družice detekovaly rtg záření z této a jiných spirálních galaxií, teprve observatoř Chandra, vzhledem ke své výjímečné rozlišovací schopnosti, poprvé astronomům odhalila rtg záření vycházející z difúzního hala kolem galaxie.

Chandra observatoř rozlišila difúzní halo plynu, v rtg oboru, který září na teplotě zhruba 3 milióny stupňů a je roztaženo do vzdálenosti 25000 světelných let od galaktické roviny."Vědci před 40 léty diskutovali o tom, zda Mléčná dráha má rozsáhlou korónu,nebo halo horkého plynu," řekl Wang, hlavní autor článku, který měl premiéru v tomto měsíci v časopisu Astrophysical Journal Letters.

"Jelikož jsme součástí Mléčné dráhy, nemůžeme získat její vnější snímek. Nicméně studiem podobných galaxií jako je NGC 4631 můžeme získat představu, jak asi vypadá naše galaxie z vnějšího pohledu."Chandra odhalila halo horkého plynu, které se rozšiřuje do vzdálenosti 25000světelných let od disku galaxie. Jeden z důležitých rysů rtg emise z NGC 4631je ten, že se podobá i co do velikosti pozorované radiové emisi z této galaxie. Toto naznačuje jak je asi těsné spojení mezi výtokem horkého plynu pozorovaným v rtg oboru a galaktickým magnetickým polem, které je odhaleno radiovou emisí.HST obraz NGC 4631 ukazuje vláknitou strukturu, která odpovídá zvýšené rtg emisi plynu a vyzařování z oblastí nedávného formování hvězd v galaktickém disku.

Tato data jasně ukazují horký plyn, který je ohříván v hvězdokupách hmotných hvězd a pak je expandován do hala galaxie. NGC 4631 rtg obor/ultrafialový obor"Co my vidíme v NGC 4631 může být myšleno jako vypuknutí plamenů gigantického kosmického táborového ohně," řekl Wang. "Společným použitím observatoře Chandra a dalekohledu HST dostáváme kompletní příběh událostí, které se odehrávají v této galaxii."

NGC 4631 je galaxie, kde velký podíl formování hvězd, který může být spouštěcím mechanismem vzájemného působení s nejbližšími galaxiemi. Takové utváření hvězd může vytvářet podmínky nezbytné k ohřívání plynu, který pozoruje Chandra, jak mohutná je energie, která se uvolňuje ze supernovy a hmotné hvězdy v oblasti jejího formování, která vyzvedne plyn z roviny galaxie.

Tyto nové výsledky opatří důležité důkazy o přeměně energie a hmoty v galaxii jako je naše Mléčná dráha, o vývojové historii galaxií, v kterých se aktivně formují hvězdy.Výzkumný tým, který sleduje NGC 4631 tvoří: Stefan Immler, University of Massachusetts/ Rene Walterbos, New Mexico State University/ James Lauroesch, Northwestern University, Evanston/ Dieter Breitschwerdt, Max Plank Institute,Německo. Chandra pro pozorování NGC 4631 použila systém ACIS (Advanced CCD Imaging Spectrometer).


(podle NASA PR 01-146 z 19.7.2001 připravil PH)