CHANDRA NALEZLA DOBŘE "ZAHNÍZDĚNÉ" ČERNÉ DÍRY VE VZDÁLENÝCH KVASARECH

Steve RoyMarshall Space Flight Center, Huntsville,
AlMegan WatzkeChandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA

Další krok k průzkumu vývoje počátků vesmíru učinila rtg observatoř Chandra při sledování tří velmi vzdálených známých kvasarů. Zjistila, že jsou původci značného množství rtg záření. To naznačuje, že obsahují superhmotné černé díry a vesmír byl starý pouze asi jednu miliardu let.

"Díky tomu, že observatoř Chandra má citlivý detektor na rtg záření, bylo tedy možno odhalit rtg záření přicházející z prvních super hmotných černých děr při formování galaxií, "řekl Niel brandt z Penn State University, vedoucí vědeckého týmu, který sledoval kvasary.

"Výsledky indikují, že je možné detekovat první černé díry při formování vesmíru. "Tři kvasary byly nedávno objeveny v optickém oboru pomocí Sloan Digital SkySurvey. Jsou od Země vzdáleny asi 13 miliard let a jsou jedny z nejvzdálenějších dosud známých kvasarů.

Rtg observatoř Chandra detekovala emitované rtg záření, když byl vesmír asi miliardu let starý, tedy okolo 7 procent prezentovaného stáří vesmíru. Rtg záření odhaluje podmínky v těsném sousedství černých děr, Brandt tvrdí, že Chandra se dívá na tři objekty ve třech momentech okolo dvou hodin. Pozorování z 29. ledna 2002 byla již zveřejněna a pracují na nich čtyři různé skupiny odborníků.

Brandtův tým zjistil, že kvasary vypadají podobně jako jiné, které jsou alespoň dvakrát tak staré a tedy, že se zase moc rychle nemění.      Tým, který vede Smita Mathur z Ohio State university došel k podobnému závěru. "Tyto mladé kvasary je možno považovat za zcela obdobné se svými staršími kolegy. Tedy nejsou mezi nimi téměř žádné rozdíly.

Na základě tohoto poznání je nutno dále studovat tyto objekty a snažit se porozumět vývoji vesmíru v jeho raném mládí," řekl Mathur.Jill Bechtold z University of Arizona a jeho kolegové nesouhlasí s výše uvedenými závěry, že se starší a mladší kvasary od sebe moc neliší. Vedle tří vzdálených Sloan kvasarů oni pozorovali 14 jiných jejichž vzdálenosti se pohybovaly v rozmezí 12 až 12.5 miliardy světelných let.

Berchtoldova skupina zjistila, že mladší a více vzdálené kvasary vyzařují menší procento své energie v rtg oboru. Pravděpodobně to souvisí s vytvářením hmotného disku kolem černé díry. S tím také souvisí množství vyzařování dané soustavy v rtg oboru.

(podle relace 02-04 z 28.3.2002 připravil PH)