ČERNÉ DÍRY VE VZDÁLENÝCH GALAXIÍCH JSOU VE STAVU "BOUŘLIVÉHO" MLÁDÍ

Dolores Beasley, Headquarters, Washington

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville,

AlaMegan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CfA, Cambridge, Mass.

Nenadálé množství neutronových hvězd a černých děr v eliptických galaxiích naznačuje, že v těchto galaxiích probíhají procesy "bouřlivého" mládí. Objev NASA Chandra X-ray Observatory může způsobit přehodnocení teorie o vývoji eliptických galaxií.

"Poprvé observatoř Chandra umožnila rozeznat stovky hvězd jako zdrojů rtg záření, které jsou černými děrami a neutronovými hvězdami ve vzdálených eliptických galaxiích," řekl Craig Sarazin z University of Virginia, Charlottesville, který reprezentuje tým zkoumající tři eliptické galaxie označené NGC 4697, NGC 4649 a NGC 1553.

"Černé díry a neutronové hvězdy, které nyní vidíme v těchto eliptických galaxiích jsou připomínkou jejich minulé aktivity. "Černé díry a neutronové hvězdy jsou "hvězdné mrtvoly" jasných, velmi hmotných, krátce žijících hvězd. Přítomnost velkého množství neutronových hvězd a černých děr ukazuje, že tyto galaxie obsahovaly velmi jasné a hmotné hvězdy.

Toto je ve zjevném rozporu s prezentovaným počtem méně hmotných, slabých starých hvězd, které nyní dominují v eliptických galaxiích. Černé díry a neutronové hvězdy nalezené observatoří Chandra v těchto galaxiích se podařilo objevit proto, že jsou členem binárních systémů. Silné působení gravitace zkolabovaných hvězd tahá materiál z normální hvězdy systému.

Tento materiál emituje velké množství rtg záření, jak padá do černé díry nebo neutronové hvězdy. Pozorování observatoře Chandra také ukazuje, že většina binárních systémů, které obsahují černé díry nejsou rozptýleny náhodně mezi hvězdami v eliptických galaxiích.

Většina rtg binárních systémů je lokalizována v kulových hvězdokupách, které obsahují milióny hvězd v oblasti galaxie, která je typická pro jejich výskyt. Velký podíl černých děr v binárních systémech nalezených v kulových hvězdokupách naznačuje, že černé díry chytají samostatné hvězdy, z kterých vysávají materiál.

Normálně je vzdálenost mezi hvězdami v galaxiích tak velká pro ukořistění hvězdy, že je tento proces prakticky nemožný. Ale v mimořádně hustém prostředí, které panuje v kulových hvězdokupách je tato možno reálná. "Chandra prokázala, že rodiště těchto exotických černoděrových binárních systémů je možné v hustých kulových hvězdokupách," řekl Joel Bregman, spolupracovník University of Michigan. "Kulové hvězdokupy se jeví jako systémy, kde osamělá černá díra může nalézt svého společníka. Další členové výzkumného týmu jsou: Elizabeth L. Blanton,Scott W. Randall and Gregory R. Sivakoff z University of Virginia a JimmyIrwin, University of Michigan.

Další informace lze nalézt na adrese: http:// chandra.harvard.edu, nebo http:// chandra.nasa.gov.

(podle relace 02-106 z 4.6.2002 připravil PH)