HROMADNÉ SRÁŽKY NA VESMÍRNÉ DÁLNICI

Výtrysky velmi horkého plynu ženoucího se pryč od černé díry, byly objeveny družicí Chandra. Vysoká teplota a vzdálenost výtrysků od černé díry naznačují, že se mezi shluky plynu majícími rychlost větší než sto miliónů mílí za hodinu, vyskytly mohutné srážky.

Tým vědců z Amsterdamské univerzity a Národního institutu pro výzkum vesmíru v Utrechtu v Nizozemí, pozoroval SS433, binární hvězdu v naší galaxii, která se skládá z černé díry a masivní hvězdy (titulní stránka, obrázek vlevo). Objevili dva protilehlé výtrysky horkého plynu s teplotou asi 50 miliónů stupňů, které jsou ve vzdálenosti 0,25 světelných let na každé straně černé díry.

Důležitým nálezem byly rychle se pohybující horké atomy železa. Energie rentgenových paprsků atomů železa ve dvou oblacích byla zaměněna za Dopplerův jev, což je změna vlnové délky zdroje kmitů, který se přibližuje. Měřením této změny vědci usuzují, že se výtrysky pohybují pryč z blízkosti černé díry v opačném směru čtvrtinovou rychlostí světla. Pozorování rovněž naznačují, že jeden svazek se pohybuje po přímce nakloněné směrem k Zemi, kdežto druhý po téže přímce pryč od Země.

Dřívější pozorování družící Chandra a HST ukazovala, že se plyn při rozpínání ochlazuje. To vedlo k předpovědím, že horký plyn nebude nalezen dál než několik miliónů kilometrů od černé díry. Objevení horkých plynových svazků ve větší vzdálenosti od centrální černé díry bylo překvapením.

Plyn se tedy musí znovu zahřívat. Hmota je „vystřelována“ každých několik minut v  plynových kapkách z okolí černé díry. Střely se pohybují v prostoru několik měsíců aniž by se srazily, dokud ty rychlejší nenarazí do pomalejších. Dojde ke kolizi a ta plyn znovu zahřeje.

(podle informací 02-11 z 10. 12. 2002 přeložil F. Vašíček)