PROSTOROVÝ FILM ODHALÍ TAJEMSTVÍ KRABÍ MLHOVINY

Dolores Beasley, Headquarters, Washington
Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL
Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA

Na začátku letošního podzimu se začal rodit "film" dvou NASA observatoří, který reprezentuje jejich činnost.

Mnohonásobná pozorování zachycující několik měsíců usilovné práce NASA Chandra rtg observatoře a HST teleskopu poskytuje pohled na hmotu a antihmotu v okolí rychle se měnícího pulsaru v Krabí mlhovině, rychle rotující neutronové hvězdy o velikosti Manhattanu.

"Skrze tento film Krabí mlhovina obživla," řekl Jeff Hester z Arizona State University v Tempe, hlavní autor článku zářiového čísla Astrophysical Journal Letters. "My na tomto snímku můžeme vidět jak tento děsivý kosmický generátor pracuje."

Krabí mlhovinu objevili Čínští astronomové v roce 1054 a od té doby se tento objekt stal jedním z nejsledovanějších. Kombinací informací z HST a observatoře Chandra získáme informace, které předtím nezaznamenal žádný snímek. Pochopením struktury a vývoje Krabí mlhoviny astronomové získají přehled o tom, jak fungují ve vesmíru jiné podobné objekty.

Krabí mlhovina v rtg je tvořena jasným chomáčem, kolem měhož je rozměrný prsten viditelný jak v rtg záření, tak ve vizuální oblasti. Tyto chomáče se objeví a vzniknou rázovou vlnou, která odhalí vnitřní rtg prstenec. Tento prstenec se skládá ze zhruba 20 zhuštěnin, které se mění na základě expandujícího mraku částic.

"Tato data utvářejí představu, že vnitřní rtg prstenec je umístěn na základě rázové vlny, která vzniká rychle rotujícím pulzarem, který dodává energii extrémně energetickým částicím," řekl Koji Mori z Penn State University v University Park, který je spoluautorem článku. Kolem pulzaru se odehrávají bouřlivé procesy, které se přenášejí do okolní mlhoviny částicemi a magnetickým polem.

"Jety vypadají jako unikající pára z vysokotlakého kotle," řekl David Burrows z Penn State, další spoluautor článku. CCD sledování v průběhu listopadu 2000 a dubna 2001 a rtg sledováni družicí Chandra umožnilo sestavit "film" bouřlivého chování v okolí pulzaru Krabí mlhoviny.

(podle relace 02-178 připravil PH)