CHANDRA ODHALUJE HISTORIE RTG JETŮ ČERNÝCH DĚR

Dolores Beasley, Headquarters, Washington
Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville,
Ala Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CfA, Cambridge, Mass.

Poprvé se astronomům podařilo sledovat životní cyklus rtg jetů z černé díry. Řada snímků z NASA Chandra X-ray Observatory odhalila jety pohybující se rychlostí, která je blízká rychlosti světla a které "unikají" před působením černé díry.

"Pokud se díváme na tyto proudy, tak se zpomalí a zmizí," řekl Stephane Corbel z University of Paris VII a člen French Atomic Energy Commission v Saclay, hlavní autor článku, který vyšel 4.října 2002 v časopisu Science.

"Protože jety pocházely z hvězdné černé díry v naší galaxii, tak jsme je pozorovali pouze několik let, výzkum, který by pokryl tisíce let by se musel týkat super hmotné černé díry ve vzdálené galaxii," dodal Corbel. Pro dva opačné jety astronomové použili Chandra kosmickou laboratoř a radioteleskopy.

Vysoko energetické částice byly při výbuchu poprvé detekovány v roce 1998 pomocí družice NASA Rossi X-ray Timing Explorer u dvojhvězdného systému XTE J1550-564.

Rtg jety, které vyžadují kontinuálně pracující zdroj o síle bilion elektronvoltů urychlil jety na rychlost, která se rovná asi polovině rychlosti světla. O čtyři roky později jsou tyto jety více než tři světelné roky stranou a ukazuje se jejich zpomalování a postupný únik od zdroje."Vypuzení jetů z hvězdných a super hmotných černých děr je obecný jev ve vesmíru, a proto je těmto jevům důležité rozumět," řekl John Tomsick z University of California, San Diego. Je autorem článku v časopisu Astrophysical Journal, který vyšel v lednu 2003 a zabývá se touto problematikou.

"Poprvé jsme pozorovali jet od jeho explozivního začátku až po zpomalení a zeslabení," dodal John Tomsick. Pozorování zaznamenává východní jet, který se pohybuje podél linie směřující k Zemi, kdežto západní jet se pohybuje směrem pryč od Země. Toto uspořádání vysvětluje proč východní jet vypadá, že cestuje dále od černé díry než západní jet.

Nicméně v tomto uspořádání by měl být východní jet jasnější než západní, zatímco západní jet byl vlastně třikrát jasnější."Tato pozorovaná okolnost vnáší hádanku, kterou nevysvětlí jednoduchý model jetů," řekl Phil Kaaret z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Mass., hlavní autor jiného článku v Astrophysical Journal o XTEJ1550-564.

"Buď černá díra může nějakým způsobem "krmit" západní jet více energií, nebo jet vrazil do hustého mraku a tím se rozzářil, " dodal Phil Kaaret. Jak jet brázdí skrze mezihvězdný plyn, odpor plynu ho zpomaluje stejně jako vzduch na Zemi zpomaluje objekt, který se v něm pohybuje. Ačkoli všechny proudy jsou pravděpodobně takto zpomalovány, teprve u pozorování XTE J1550-564 bylo toto zpomalování poprvé zachyceno.

Snížení rychlosti v případě černé díry v naší galaxii není tak velké, proto by bylo ke studiu těchto jevů potřeba pozorovat podobné procesy u vzdálených kvasarů a aktivních galaktických jader.

XTE J1550-564, který je asi vzdálen do Země 17000 světelných let, byl pozorován pomocí Chandra Advanced CCD Imaging Spectrometer a High EnergyTransmission Grating instruments.

Radiová data byla získána pomocí AustraliaTelescope Compact Array.Snímky jsou dostupné na adrese: http:// chandra.harvard.edu, http:// chandra.nasa.gov.

(podle relace 02-189 z 3.10.2002 připravil PH)