DVĚ SUPERHMOTNÉ ČERNÉ DÍRY V TÉŽE GALAXII

Donald Savage, Headquarters, Washington
Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville
Magan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, Cambridge, Mass

Díky NASA Chandra observatoři měli možnost vědci poprvé získat důkaz o existenci dvou velmi hmotných černých děr ve stejné galaxii. Tyto černé díry obíhají navzájem kolem sebe a splynou za několik miliónů let, kdy následně vytvoří gigantickou černou díru. Samotný proces pak doprovází prudká radiace a gravitační vlny.

Chandra odhalila jádro mimořádně jasné galaxie NGC 6240, která podle všeho neobsahuje jednu černou díru, ale dvě gigantické černé díry, což se projevuje aktivní akrecí materiálu v jejich okolí. Tento objev ukazuje nato, že hmotné černé díry mohou v jádrech galaxie existovat ve více exemplářích před svým splynutím, což se projeví nápadným vzrůstem detekce gravitačních vln.

"Zásadní objev z observatoře Chandra je chápan tak, že tato observatoř byla schopna jasně rozlišit dvě jádra na základě detekce jejich rtg záření," řekl Guenther Hasinger, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics v Německu, spoluautor článku v Astrophysical Journal Letters. Dřívější rtg observatoře ukázaly, že centrální oblast produkuje rtg záření, zatímco radiová, infračervená a optická pozorování detekovala dvě jasná jádra, ale jejich povaha zůstávala záhadou.

Až teprve rtg pozorování observatoře Chandra naznačila, že se jedná o dva rtg zdroje a pomohla odhalit příčinnou souvislost s výskytem černých děr. Stefanie Komossaová, také z Max Planck Institute se vyjádřila, že Chandra observatoř pomohla odhalit dvě super hmotné černé díry v galaxii NGC 6240.Tato odbornice je hlavní autorka článku o NGC 6240.

Objekt NGC 6240 je vzdálen 400 miliónů světelných let, a je to příklad hmotné galaxie, která vznikla interakcí a kolizí dvou menších galaxií v dávné minulosti. "Odhalení binární černé díry pouze koresponduje s myšlenkou vzniku tohoto objektu," dodala Komossaová. "Toto pozorování a jeho závěry jsou důležitými pro pochopení vývoje dalších galaxií, které se chovají obdobným způsobem," řekla Komossaová. Během dalšího vývoje v časové škále sto miliónů let dojde k tomu, že tyto dvě černé díry splynou a vytvoří jeden kompaktní celek.

Při sloučení dojde k bouřlivým procesům, které bude doprovázet zvýšená aktivita v úrovni gravitačních vln. NASA plánuje zařízení LISA (Laser Interferometer SpaceAntenna), kosmicko-pozemní detektor pro měření gravitačních vln hmotných černých děr. Je pravděpodobné, že podobné procesy splynutí černých děr a následné zvýšení produkce gravitačních vln je ve vesmíru téměř každodenním jevem.

"Toto je poprvé co vidíme binární černou díru v činnosti. V budoucnosti se takovýchto projevů určitě dočkáme ve zvýšené míře, podle toho, jak se nám podaří vylepšit detekční techniku," řekl Hasinger. Chandra pozorovala NGC 6240 po dobu 10.3 hodiny pomocí Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS).

(podle relace 02-222 připravil PH)