HVĚZDOKUPA S TAJEMNÝM OBLAKEM

Oběžná observatoř Chandra objevila záhadný oblak vysokoenergetických elektronů obklopujících mladou hvězdokupu RCW 38 (obrázek vpravo). Tyto částice způsobují dramatické změny v chemických vlastnostech disků, ze kterých vznikají planety okolo hvězd.

Přeplněné prostředí hvězdokupy přispívá k produkci horkého plynu, ale ne k tvorbě vysokoenergetických částic.

Takové částice jsou většinou produkovány vybuchujícími hvězdami nebo se vyskytují v silném magnetickém poli v okolí neutronových hvězd a černých děr.

Žádný z těchto objektů se však nenachází v RCW 38. Urychlené elektrony, pohybující se v magnetickém poli hvězdokupy a mající energii několik triliónů voltů, jsou však potřeba k vysvětlení pozorovaného oblaku, který poukazuje na nadbytek rentgenových paprsků. Jedním z možných zdrojů vysokoenergetických elektronů je dříve neobjevená supernova v hvězdokupě.

Rázová vlna nebo rychle rotující neutronová hvězda, vytvořená po výbuchu, mohla spolu s hvězdným větrem tyto elektrony vytvořit. Jejich výskyt, bez ohledu na původ, mění chemické vlastnosti protohvězdných disků takovým způsobem, že budou zjevné i za bilión let.

V naší sluneční soustavě se vyskytují radioaktivní nuklidy (nejznámějším je Aluminium 26). To vede k závěru, že v závěrečné fázi jejího vývoje probíhal vysokonergetický proces. Naše sluneční soustava tedy byla na čas ponořena v moři energetických částic, což vysvětluje vzácný výskyt nuklidů v meteoritech nalezených na Zemi.

Hvězdokupa RCW 38 se nachází ve vzdálenosti 6000 světelných let od Země, má průměr 5 světelných let, obsahuje tisíce hvězd utvořených před méně než miliónem let a vytváří nové hvězdy i v současnosti.

(podle informací 02-251 z 18. 12. 2002 přeložil F. Vašíček)