CHANDRA ZACHYTILA POHLED NA ZBYTEK PO TYCHONOVĚ SUPERNOVĚ

Snímek observatoře Chandra odhalil úchvatné detaily bouřlivých zbytků vytvořených po explozi supernovy, kterou pozoroval v roce 1572 dánský astronom Tycho de Brahe. Barvy na snímku charakterizují rozdílnou energetickou bilanci rtg záření; nízká, střední, vysoká hodnota jsou prezentovány červenou, zelenou a modrou barvou.

Snímek je dole uříznut, protože nejjižnější část oblasti pozůstatku po SN je mimo zorné pole detektoru. Rázová vlna vytvořena expandujícími troskami se rýsuje překvapivě ostrým modrým kruhovým obloukem, kde se nachází plyn o teplotě dvaceti miliónů stupňů Celsia.

Hvězdné trosky, jejichž teplota je kolem deseti miliónu stupňů, jsou vidět pouze v rtg záření jako strakaté žluté, zelená a červené "prsty" plynu.  Zbytek po Tychonově supernově představuje několik zajímavých kontrastů s pozůstatkem po supernově Cassiopeia A (Cas A).

Trosky po Tychonově supernově jsou rozšířeny spíše v chomáčích než ve smyčkách jako u Cas A. Okrajová rázová vlna vytváří hladký a souvislý oblouk, u Cas A je to spíše fragmentovaná struktura.

V kontrastu s Cas A není u Tychonova pozůstatku vidět žádný centrální bodový zdroj. Nepřítomnost centrálního bodového zdroje se shoduje s tím, že Tychonova supernova byla supernovou typu Ia, která probíhá destrukčním vývojem, po němž dojde ke zničení bílého trpaslíka.

Teorie předpovídá, že bílý trpaslík je zničen v případě, kdy hmota z hvězdné komponenty vyplňuje kritickou hodnotu známou jako Chandrasekharova mez.

(podle NASA,CXC,SAO z 10.10.2002 připravil PH)