CASSIOPEIA A

Cas A - nebeský ohňostroj pozorovaný observatoří Chandra.V srpnu 1999 NASA uvolnila snímek Cassiopeia A, detaily pozůstatků po výbuchu SN v rtg oblasti, které před tím nebyly pozorovány.

Snímek Cas A, který se stal známým, ukazuje pozoruhodnou strukturu v troskách obrovského hvězdného výbuchu, pravě tak, jako záhadný zdroj v centru, který by mohl být rychle rotující neutronová hvězda nebo černá díra.

Chandra X-ray Observatory snímek Cas A uvádí novou éru rtg astronomie. Tento snímek byl vytažen z archivu k oslavě výročí "prvního světla z Chandra observatoře". Nízká, střední a vysoká hodnota rtg záření z Chandra dat je tu prezentována jako červená, zelená a modrá barva.

(podle NASA, CXc, SAO z 10.10.2002 připravil PH)