N132D: ®HAVÝ ZBYTEK PO HVĚZDNÉ EXPLOZI

Chandra snímek v opravdových barvách N132D ukazuje krásný zbytek po výbuchu hmotné hvězdy ve Velkém Magellanově oblaku v sousední galaxii, která je od Země vzdálena 180000 světelných let. Barvy představují různé oblasti rtg záření, červená, zelená a modrá barva reprezentují oblast nízké, střední a vysoké rtg bilance energie. Zbytky po supernově zahrnují trosky hvězdného výbuchu, které expandují do okolí. V případě N132D podkovovitý tvar zbytků je pravděpodobně kvůli rázovým vlnám které interagovaly s vyvrľeným chladným plynem kolem supernovy.Jak rázové vlny procházejí skrze plyn ohřívají ho na teplotu milióny stupňů Celsia a proto my vidíme ľhavou trg skořápku kolem vybuchlé hvězdy.

(podle informaci z Chandry z 28.6.2002 připravil PH)