Arp 270: SPOJENÍ GALAXIÍ A KOSMICKÉ KOLIZE

Chandra snímek Arp 270 ukazuje dvě galaxie, které jsou vzdáleny od Země asi 90 miliónů světelných let v raném stádiu splynutí. Budoucnost evoluce těchto galaxií bude velmi radikální změnou v jejich struktuře vlivem vzájemného gravitačního působení dojde k změně tvarové struktury a srážka plynných oblaků bude mít za následek impuls k tvorbě nových hvězd.Horké skvrny (modrá) umístěné v oblasti, kde kolidují galaktické disky jsou místy, kde se utváří stovky tisíc nových hvězd, jak dva plynné disky se navzájem sráží. Tyto vytvořené hvězdné formace vytváří mnoho hmotných hvězd, které generují intenzivní hvězdný vítr horkého plynu a tyto hvězdy nakonec vybuchují jako supernovy. Tato mohutná aktivita produkuje horké plynné mraky, které obklopují galaktické disky (červená)..Astronomové doufají, že více pochopí jak se formují super hmotné černé díry v centrech galaxií právě na základě studia rozdílných stavů při slučovacím procesu galaxií. Tyto studie budou velmi cenné i ve vztahu k vývoji naší Mléčné dráhy. Na snímku červená barva reprezentuje nízkou, zelená střední a modrá vysokou energii rtg záření.

 (podle informaci z Chandra z 28.6.2002 připravil PH)