VÍROVÁ GALAXIE M51

Chandra observatory nedávno pozorovala vírovou galaxii M51.  Tým odborníků, kteří pracují v programu observatoře Chandra objevili velké množství bodových rtg zdrojů v této galaxii, které pravděpodobně odpovídají černým děrám a neutronovým hvězdám v binárních systémech.

Snímek observatoře Chandra zobrazuje energetické centrum oblastí dvou interagujících galaxií: NGC 5194 (v centru) a menšího společníka (nahoře vlevo) NGC 5195, jejichž interakce se společně nazývá vírovou galaxií.

Vložený obraz obsahuje centrální oblast NGC 5194. Expanze od jádra na sever a na jih ukazuje plyn o teplotě mnoha miliónů stupňů o průměru 1500 světelných let a 500 světelných let. Podobné struktury se pozorují i v radiové oblasti, což odpovídá tomu, že se jedná o plyn o velké rychlosti, který se proudem valí z blízkosti černé díry v jádru galaxie. 

Dolní levý vložený obraz je slabý zdroj, který je ztotožněn se supernovou, která byla objevena v roce 1994 amatérským astronomem v Georgii, a postupně byl tento objekt zařazen do mimořádného typu Ic supernov. Hmotné hvězdy, které jsou odpovědny za tvorbu supernov ztratí okrajové vrstvy atmosféry vodíku a hélia tisíce let před výbuchem, které se přemístí na společníka.

V miléniu před soudným dnem hvězda exploduje do stavu supernovy a ztratí hmotu. Rtg pozorování supernovy ukazují rázovou vlnu, která je odpovědna za tento proces. Chandra data SN 1994I a data z okolí tohoto objektu indikují, že hvězda progenitor "vypařovala" materiál do okolního prostoru ve formě mraku, který má průměr 0.2 světelného roku. Další monitorování, bude ukazovat velký mrak, který se uvolnil před obdobím, kdy došlo k výbuchu.

Andrew Wilson z University of Maryland je hlavním badatelem pro pozorování M51 v rámci projektu Chandra.

(podle NASA, CXC připravil PH)