CHANDRA A VZDÁLENÝ KVASAR

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville,
ALMegan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA

Dva objevy ze vzdáleného kvasaru - ohromný rtg jet a rtg stopa intervenující galaxie - dává astronomům, kteří pracují s NASA Chandra rtg observatoří dvojnásobný důvod k vzrušení. Tyto dva nezávislé výsledky odhalují informaci o super hmotné černé díře v centru kvasaru, tak jako o množství kyslíku ve vzdálené galaxii před miliardami let.

V jedné sadě Chandra pozorování kvasaru PKS 1127-145 výzkumníci nalezli rtg jet, který se táhne v délce alespoň milion světelných let. Jet odhaluje explozivní aktivitu, která se projevila před 10 miliardami let kolem centrální super hmotné černé díry v kvasaru.

"Rtg záření z jetu je pravděpodobně odměnou za kolizi mikrovlnných fotonů zbylých po Velkém třesku s vysoko energetickým svazkem částic," řekla Aneta Siemiginowska z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, MA, hlavní autor článku, který vyjde v časopisu Astrophysical Journal 10. května 2002.

"Dnešní intenzita těchto mikrovln je mnohem menší než byla před 10 miliardami let, což je poplatno expanzi vesmíru." Chandra pozorování kvasaru PKS 1127-145 demonstruje to, že vědci mohou získat snímek těchto jetů, třebaže jsou od nás vzdáleny miliardy světelných let. Studia těchto mimořádně velkých struktur dovolí astronomům testovat modely kvasarů a super hmotných černých děr, které jim dodávají sílu.

Délka jetu a nápadná jádra pozorované rtg emise dávají podnět k tomu, že aktivita v sousedství centrální super hmotné černé díry je stará, ale možná s občasnými splynutími s jinými galaxiemi. V samostatném výsledku získaném studiem stejného kvasaru vědci nalezli rtg stopu intervenující galaxie.

Na cestě k Zemi rtg záření z PKS 1127-145 projde skrze galaxii lokalizovanou okolo 4 miliard světelných let od Země a dává astronomům informaci o množství kyslíku v galaxii v tomto čase. Atomy různých prvků v této galaxii pohlcují nějaké rtg záření, což ztlumí rtg záření kvasaru.

Podobně je to, když naším tělem prochází rtg záření a na snímku vidíme stopu našich kostí. V tomto případě kvasar působí jako rtg zdroj. Měřením absorpce astronomové byli schopni odhadnout, že intervenující galaxie obsahuje pouze okolo 20 procent kyslíku než má naše Mléčná dráha.Tato pozorování budou astronomům dávat představu o struktuře okolních galaxií.

(podle CXC PR 02-02 z 6.2.2002 připravil PH)