OBSERVATOŘ CHANDRA A KUPA GALAXIÍ V SOUHVĚZDÍ KENTAURA

Chandra snímek galaktické kupy v souhvězdí Kentaura ukazuje dlouhý chocholu podobný útvar stáčející se do plochy. Chochol má délku 70000 světelných let a teplotu kolem 10 miliónů stupňů Celsia.

Je to o několik miliónů stupňů méně než okolní horký plyn, jak je vidět na teplotně zakódovaném obrázku v kterém pořadí barev - červená, žlutá, zelená, modrá - indikuje rostoucí teplotu plynu. Kupa je vzdálena asi 170 miliónů světelných let od Země.

Chochol obsahuje materiál, který je srovnatelný s materiálem obsaženým v miliardě Sluncí. Ten může být formován chladným plynem z kupy pohybujícím se z centrální galaxie, jak je vidět Chandrou v kupě Abell 1795.

Další možnosti jsou, že chochol se skládá z "trosek" vytvořených z galaxie která "zkolabovala" uvnitř kupy, nebo že je z plynu, který se protlačil ven z centra kupy po explozi v centrální galaxii. Problém těchto myšlenek spočívá vtom, že chochol se skládá z těžkých prvků jako je kyslík, křemík a železo, jako okolní horký plyn.

(podle informací NASA z 1.2.2002 připravil PH)