GALAKTICKÉ CENTRUM A RADIOVÝ OBLOUK

Kosmická observatoř Chandra pozorovala oblast středu naší Galaxie (obr. a) a nalezla zde rtg filament a mrak o průměru okolo 40 světelných let (na originálním snímku modrá). Tyto rtg obrysy jsou spojovány s velkou vláknitou a skořápkovitou strukturou, které jsou zdroji radiových vln (červená).

Rtg emise je podle současného mínění produkována energetickými elektrony z radiových filamentů, které kolidují s mrakem chladného plynu, který má hmotnost miliónkrát větší, než je hmotnost Slunce. Tento proces bombardování chladného plynu energetickými elektrony by mohl vysvětlit podstatu tajemného rtg hřebenu podél roviny galaxie, který byl objeven téměř před 30 roky.

(podle informace NASA z 12.1.2002 připravil PH)