ABELL 2597: CHANDRA NALEZLA STOPU PO ERUPCI V GALAKTICKÉ KUPĚ

Pohled observatoře Chandra na galaktickou kupu Abell 2597 (obr. b) ukázal ohromný mrak horkého plynu se dvěma tmavými "dutinami" - vlevo nahoře a vpravo dole -vzdálené asi 100000 světelných let od jasného centra kupy. Tyto tzv. reflexní dutiny jsou pravděpodobně 100 miliónů let staré pozůstatky starobylého výbuchu, který měl počátek kolem hmotné černé díry v jádru centrálně lokalizované galaxie.

Dutiny obsahují pravděpodobně směs velmi horkého plynu, vysokoenergetických částic a magnetického pole – jinak by se dutiny již dávno zlikvidovaly pod tlakem okolního horkého plynu.

Tyto dutiny povstávají skrze horký plyn jako vzduchové bubliny ve vodě, dutina může transportovat magnetické pole ke kupě plynu z disku kolem gigantické černé díry.Jestliže asi deset těchto dutin bylo vytvořeno během života kupy, mohlo by se vysvětlit překvapivě silné magnetické pole plynu o teplotě několika miliónů stupňů Celsia, které pronikne kupou.

Skutečně zde je důkaz, že exploze, která produkuje dutiny nebyla někdejší událostí. Malý jasný rádiový zdroj blízko centra kupy indikuje, že nová exploze, která se vyskytla v poslední době spouští formování nových dutin.

(podle informaci NASA z 12.1.2002 připravil PH)