CHANDRA A RTG MOZAIKA GALAKTICKÉHO JÁDRA MLÉČNÉ DRÁHY

Tato mozaika několika Chandra snímků o velikosti 400 až 900 světelných let zachycuje centrální oblast naší Mléčné dráhy (obr. c). Odhaluje stovky bílých trpaslíků, neutronových hvězd a černých děr zahalených žhavou mlhou několik miliónů stupňů horkého plynu. Superhmotná černá díra v centru Galaxie je umístěna uvnitř jasné bílé záplavy ve středu snímku.

Barvy označují jednotlivé energetické oblasti rtg záření - červená (nízkou úroveň), zelená (střední úroveň) a modrá (vysokou úroveň). Mozaika přináší nový perspektivní pohled na bouřlivou oblast galaktického středu, která má bezprostřední vliv na vývoj Mléčné dráhy jako celku. Rozbor rtg dat ukazuje, že teplota plynu není 100 miliónů stupňů Celsia, jak vychází z předchozích úvah. Spíše to bude poměrně méně, někde kolem hodnoty 10 miliónů stupňů.

Zdá se, že tento horký plyn unikl ze středu do zbývající části Galaxie. Průtok plynu, chemicky obohacený hojnou destrukcí hvězd, bude rozšiřovat tyto prvky do okrajových částí Mléčné dráhy. Protože je to pouze 25000 světelných let od Země, střed naší galaxie poskytuje znamenitou laboratoř ke studiu jader galaxií.

(podle informaci NASA z 12.1.2002 připravil PH)